صندوق سرمایه گذاری آوای معیار

مشخصات صندوق

نام صندوق : آوای معیار

بازارگردان : اختصاصی بازارگردانی معیار

مدیر صندوق: مشاور سرمایه گذاری معیار

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

تاریخ آغاز فعالیت: 1399/05/06

حسابرس: رازدار

آدرس سایت: http://www.avayemeyar.ir

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/02/18

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 7,123

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 358,449,851

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 7,076

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : -258,449,851

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 2,536,070 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-2.75 ٪
یک ماه گذشته
-8.44 ٪
سه ماه گذشته
-4.96 ٪
شش ماه گذشته
-4.34 ٪
یک سال گذشته
0 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
-29.4 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر