صندوق سرمایه گذاری آوای معیار

مشخصات صندوق

نام صندوق : آوای معیار

بازارگردان : اختصاصی بازارگردانی معیار

مدیر صندوق: مشاور سرمایه گذاری معیار

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

تاریخ آغاز فعالیت: 1399/05/06

حسابرس: رازدار

آدرس سایت: http://www.avayemeyar.ir

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/12/08

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 7,682

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 437,849,851

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 7,629

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : -337,849,851

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 3,340,344 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-4.15 ٪
یک ماه گذشته
-2.78 ٪
سه ماه گذشته
-17.1 ٪
شش ماه گذشته
-20.23 ٪
یک سال گذشته
0 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
-23.71 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر