صندوق سرمایه گذاری آوای سهام کیان

مشخصات صندوق

نام صندوق : آوای سهام کیان

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان

نوع / اندازه صندوق: سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

تاریخ آغاز فعالیت: 1395/11/18

حسابرس: و خدمات مدیریت دایارهیافت

آدرس سایت: http://www.kianfunds2.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/10/28

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 23,764,364

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 176,648

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 23,599,887

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 223,352

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 4,168,872 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-10.36 ٪
یک ماه گذشته
-12.74 ٪
سه ماه گذشته
-12.38 ٪
شش ماه گذشته
-28.55 ٪
یک سال گذشته
144.9 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
2,163.63 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر