دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری آوای سهام کیان

مشخصات صندوق

نام صندوق : آوای سهام کیان

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان

نوع / اندازه صندوق: در سهام

متولی صندوق: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

تاریخ آغاز فعالیت: 1395/11/18

حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت

آدرس سایت: http://www.asmfund.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/07/20

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 31,240,064

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 204,987

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 31,025,995

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 95,013

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 6,359,925 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
6.12 ٪
یک ماه گذشته
11.03 ٪
سه ماه گذشته
1.56 ٪
شش ماه گذشته
121.65 ٪
یک سال گذشته
333.44 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
2,875.93 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر