صندوق سرمایه گذاری آوای سهام کیان

مشخصات صندوق

نام صندوق : آوای سهام کیان

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان

نوع / اندازه صندوق: سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

تاریخ آغاز فعالیت: 1395/11/18

حسابرس: دایارهیافت

آدرس سایت: http://www.kianfunds2.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/01/27

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 24,423,729

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 162,203

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 24,251,868

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 237,797

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 3,933,725 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-1.11 ٪
یک ماه گذشته
-5.89 ٪
سه ماه گذشته
2.76 ٪
شش ماه گذشته
-15.53 ٪
یک سال گذشته
68.51 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
2,226.17 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر