دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان

مشخصات صندوق

نام صندوق : آهنگ سهام کیان

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان

نوع / اندازه صندوق: در سهام

متولی صندوق: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

تاریخ آغاز فعالیت: 1395/10/06

حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/07/29

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 14,227,052

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 179,953

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 14,137,559

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 20,047

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 2,544,096 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-10.215 ٪
یک ماه گذشته
-11.906 ٪
سه ماه گذشته
-24.157 ٪
شش ماه گذشته
68.605 ٪
یک سال گذشته
348.828 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
1,255.168 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر