دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

مشخصات صندوق

نام صندوق : آسمان آرمانی سهام

ضامن نقدشوندگی : -

مدیر صندوق: سبدگردان آسمان

نوع / اندازه صندوق: قابل معامله

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

تاریخ آغاز فعالیت: 1392/09/23

حسابرس: هوشیار ممیز

آدرس سایت: http://www.asemanetf.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/05/21

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 189,446

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 17,190,152

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 188,279

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 32,809,848

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 3,236,536 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
1.13 ٪
یک ماه گذشته
16.251 ٪
سه ماه گذشته
96.883 ٪
شش ماه گذشته
290.127 ٪
یک سال گذشته
601.513 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
1,788.455 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق