صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

مشخصات صندوق

نام صندوق : آسمان آرمانی سهام

بازارگردان : تامین سرمایه تمدن

مدیر صندوق: سبدگردان آسمان

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

تاریخ آغاز فعالیت: 1392/09/23

حسابرس: هوشیار ممیز

آدرس سایت: https://asasfund.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/11/03

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 155,495

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 14,590,152

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 154,491

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 35,409,848

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 2,254,048 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-5.486 ٪
یک ماه گذشته
-10.567 ٪
سه ماه گذشته
-8.048 ٪
شش ماه گذشته
-10.393 ٪
یک سال گذشته
-10.884 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
1,449.559 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر