صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

مشخصات صندوق

نام صندوق : آسمان آرمانی سهام

بازارگردان : تامین سرمایه تمدن

مدیر صندوق: سبدگردان آسمان

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

تاریخ آغاز فعالیت: 1392/09/23

حسابرس: هوشیار ممیز

آدرس سایت: http://www.asemanetf.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/02/17

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 166,110

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 17,390,152

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 164,937

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 32,609,848

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 2,868,287 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-3.208 ٪
یک ماه گذشته
-4.016 ٪
سه ماه گذشته
2.878 ٪
شش ماه گذشته
10.34 ٪
یک سال گذشته
70.751 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
1,554.333 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر