دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

مشخصات صندوق

نام صندوق : آسمان آرمانی سهام

بازارگردان : تامین سرمایه تمدن

مدیر صندوق: سبدگردان آسمان

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

تاریخ آغاز فعالیت: 1392/09/23

حسابرس: هوشیار ممیز

آدرس سایت: http://www.asemanetf.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/09/04

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 160,057

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 18,290,152

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 159,060

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 31,709,848

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 2,909,234 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
1.93 ٪
یک ماه گذشته
0.612 ٪
سه ماه گذشته
-8.745 ٪
شش ماه گذشته
69.215 ٪
یک سال گذشته
391.685 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
1,495.386 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر