صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام

مشخصات صندوق

نام صندوق : آسمان آرمانی سهام

بازارگردان : تامین سرمایه تمدن

مدیر صندوق: سبدگردان آسمان

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

تاریخ آغاز فعالیت: 1392/09/23

حسابرس: هوشیار ممیز

آدرس سایت: http://www.asemanetf.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/12/08

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 167,863

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 18,190,152

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 166,624

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 31,809,848

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 3,030,924 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-2.7 ٪
یک ماه گذشته
-3.539 ٪
سه ماه گذشته
1.34 ٪
شش ماه گذشته
-4.38 ٪
یک سال گذشته
210.999 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
1,571.254 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر