صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

مشخصات صندوق

نام صندوق : آرمان سپهر آشنا

بازارگردان : اختصاصي بازارگرداني آرمان انديش

مدیر صندوق: مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله مختلط

متولی صندوق: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

تاریخ آغاز فعالیت: ۱۳/۹/۲۰

حسابرس: بیات رایان

آدرس سایت: http://www.asaetf.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/12/08

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 103,506

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 24,682,630

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 103,114

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 25,317,370

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 2,545,127 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-1.74 ٪
یک ماه گذشته
-1.472 ٪
سه ماه گذشته
-1.173 ٪
شش ماه گذشته
-17.38 ٪
یک سال گذشته
94.878 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
928.056 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر