دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

مشخصات صندوق

نام صندوق : آرمان سپهر آشنا

بازارگردان : اختصاصي بازارگرداني آرمان انديش

مدیر صندوق: مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله مختلط

متولی صندوق: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

تاریخ آغاز فعالیت: ۱۳/۹/۲۰

حسابرس: بیات رایان

آدرس سایت: http://www.asaetf.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/09/04

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 101,819

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 24,882,630

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 101,445

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 25,117,370

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 2,524,225 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.583 ٪
یک ماه گذشته
0.341 ٪
سه ماه گذشته
-18.728 ٪
شش ماه گذشته
26.675 ٪
یک سال گذشته
147.481 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
911.416 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر