صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

مشخصات صندوق

نام صندوق : آرمان سپهر آشنا

بازارگردان : اختصاصي بازارگرداني آرمان انديش

مدیر صندوق: مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله مختلط

متولی صندوق: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

تاریخ آغاز فعالیت: ۱۳/۹/۲۰

حسابرس: بیات رایان

آدرس سایت: http://www.asaetf.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/11/03

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 114,358

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 13,982,630

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 113,963

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 36,017,370

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,593,496 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-2.391 ٪
یک ماه گذشته
-4.875 ٪
سه ماه گذشته
-5.821 ٪
شش ماه گذشته
-0.885 ٪
یک سال گذشته
6.52 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
1,036.221 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر