دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

مشخصات صندوق

نام صندوق : آرمان سپهر آشنا

ضامن نقدشوندگی : -

مدیر صندوق: مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

نوع / اندازه صندوق: قابل معامله

متولی صندوق: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

تاریخ آغاز فعالیت: 1392/06/13

حسابرس: بیات رایان

آدرس سایت: http://www.asaetf.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/05/21

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 141,315

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 25,782,630

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 140,547

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 24,217,370

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 3,623,662 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-3.995 ٪
یک ماه گذشته
11.369 ٪
سه ماه گذشته
78.284 ٪
شش ماه گذشته
178.576 ٪
یک سال گذشته
299.861 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
1,301.266 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق