صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

مشخصات صندوق

نام صندوق : آرمان سپهر آشنا

بازارگردان : اختصاصي بازارگرداني آرمان انديش

مدیر صندوق: مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله مختلط

متولی صندوق: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

تاریخ آغاز فعالیت: ۱۳/۹/۲۰

حسابرس: بیات رایان

آدرس سایت: http://www.asaetf.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/02/17

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 103,354

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 23,482,630

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 102,953

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 26,517,370

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 2,417,605 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-1.664 ٪
یک ماه گذشته
-3.231 ٪
سه ماه گذشته
2.134 ٪
شش ماه گذشته
8.526 ٪
یک سال گذشته
26.986 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
926.451 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر