صندوق سرمایه گذاری آرمان آتیه درخشان مس

مشخصات صندوق

نام صندوق : آرمان آتیه درخشان مس

بازارگردان : اختصاصی بازارگردانی توسعه بازار تمدن

مدیر صندوق: تامین سرمایه تمدن

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

تاریخ آغاز فعالیت: 1395/02/28

حسابرس: هوشیار ممیز

آدرس سایت: http://www.armanmesetf.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/11/03

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 169,438

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 14,989,617

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 168,378

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 35,010,383

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 2,523,910 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-5.52 ٪
یک ماه گذشته
-8.65 ٪
سه ماه گذشته
-9 ٪
شش ماه گذشته
-11.65 ٪
یک سال گذشته
-14.19 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
1,549.29 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر