صندوق سرمایه گذاری آرمان آتیه درخشان مس

مشخصات صندوق

نام صندوق : آرمان آتیه درخشان مس

بازارگردان : اختصاصی بازارگردانی توسعه بازار تمدن

مدیر صندوق: تامین سرمایه تمدن

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

تاریخ آغاز فعالیت: 1395/02/28

حسابرس: هوشیار ممیز

آدرس سایت: http://www.armanmesetf.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/02/18

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 178,245

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 16,459,617

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 177,051

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 33,540,383

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 2,914,187 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-1.62 ٪
یک ماه گذشته
-4.98 ٪
سه ماه گذشته
-0.05 ٪
شش ماه گذشته
-0.16 ٪
یک سال گذشته
29.65 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
1,640.48 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر