دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری آرمان آتیه درخشان مس

مشخصات صندوق

نام صندوق : آرمان آتیه درخشان مس

بازارگردان : اختصاصی بازارگردانی توسعه بازار تمدن

مدیر صندوق: تامین سرمایه تمدن

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

تاریخ آغاز فعالیت: 1395/02/28

حسابرس: هوشیار ممیز

آدرس سایت: http://www.armanmesetf.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/09/06

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 211,378

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 15,929,617

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 209,922

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 34,070,383

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 3,343,976 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
4.8 ٪
یک ماه گذشته
13.49 ٪
سه ماه گذشته
-20.36 ٪
شش ماه گذشته
60.08 ٪
یک سال گذشته
365.86 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
1,968.6 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر