دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری آرمان آتیه درخشان مس

مشخصات صندوق

نام صندوق : آرمان آتیه درخشان مس

ضامن نقدشوندگی : -

مدیر صندوق: تامین سرمایه تمدن

نوع / اندازه صندوق: قابل معامله

متولی صندوق: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

تاریخ آغاز فعالیت: 1395/05/02

حسابرس: هوشیار ممیز

آدرس سایت: http://www.armanmesetf.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/05/13

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 269,639

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 14,329,617

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 267,727

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 35,670,383

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 3,836,416 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
3.57 ٪
یک ماه گذشته
25.18 ٪
سه ماه گذشته
101.72 ٪
شش ماه گذشته
316.83 ٪
یک سال گذشته
627.66 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
2,519.18 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق