صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر

مشخصات صندوق

نام صندوق : آرمان آتی کوثر

بازارگردان : اختصاصي بازارگرداني آرمان انديش

مدیر صندوق: مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

تاریخ آغاز فعالیت: 1394/12/18

حسابرس: رازدار

آدرس سایت: http://www.aaketf.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/06/29

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 34,182

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 354,084,042

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 34,155

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 145,915,958

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 12,093,677 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.95 ٪
یک ماه گذشته
1.36 ٪
سه ماه گذشته
5.52 ٪
شش ماه گذشته
9.65 ٪
یک سال گذشته
19.84 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
236.34 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر