دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر

مشخصات صندوق

نام صندوق : آرمان آتی کوثر

ضامن نقدشوندگی : -

مدیر صندوق: مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

نوع / اندازه صندوق: قابل معامله

متولی صندوق: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

تاریخ آغاز فعالیت: 1394/12/18

حسابرس: بیات رایان

آدرس سایت: http://www.aaketf.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/05/23

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 28,323

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 472,084,042

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 28,305

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 27,915,958

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 13,361,925 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-0.31 ٪
یک ماه گذشته
1.68 ٪
سه ماه گذشته
10.34 ٪
شش ماه گذشته
26.15 ٪
یک سال گذشته
40.28 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
178.73 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق