صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر

مشخصات صندوق

نام صندوق : آرمان آتی کوثر

بازارگردان : اختصاصي بازارگرداني آرمان انديش

مدیر صندوق: مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

تاریخ آغاز فعالیت: 1394/12/18

حسابرس: رازدار

آدرس سایت: http://www.aaketf.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/12/11

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 30,757

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 426,184,042

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 30,747

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 73,815,958

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 13,103,514 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.25 ٪
یک ماه گذشته
1.72 ٪
سه ماه گذشته
4.63 ٪
شش ماه گذشته
8.48 ٪
یک سال گذشته
35 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
202.61 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر