دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر

مشخصات صندوق

نام صندوق : آرمان آتی کوثر

بازارگردان : اختصاصي بازارگرداني آرمان انديش

مدیر صندوق: مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

تاریخ آغاز فعالیت: 1394/12/18

حسابرس: رازدار

آدرس سایت: http://www.aaketf.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/09/06

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 29,299

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 452,084,042

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 29,292

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 47,915,958

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 13,242,338 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.19 ٪
یک ماه گذشته
1.16 ٪
سه ماه گذشته
3.38 ٪
شش ماه گذشته
13.28 ٪
یک سال گذشته
37.15 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
188.45 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر