صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

1,006,088
ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)
مشخصات صندوق
نام صندوق:آتیه ملت
نوع:با درآمد ثابت
مدیر:تامین سرمایه بانک ملت
متولی:مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
تاریخ تاسیس:1390/05/23
حسابرس:و خدمات مدیریت سامان پندار
ضامن نقد شوندگی:-
قیمت صدور هر واحد1,008,227  (ریال)
آدرس سایت https://atmellatfund.com/
بازده صندوق
بازده هفتگی:0.518
بازده ماهانه:3.011
بازده فصلی:9.056
بازده نیم سال:14.196
بازده سالانه:25.621
بازده کل:160.196
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس :665.26
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس :-100