دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

مشخصات صندوق

نام صندوق : آتیه ملت

ضامن نقدشوندگی : بانک ملت

مدیر صندوق: تامین سرمایه بانک ملت

نوع / اندازه صندوق: در اوراق بهادار با درآمد ثابت

متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

تاریخ آغاز فعالیت: 1390/05/23

حسابرس: و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

آدرس سایت: https://atmellatfund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/07/30

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,018,232

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 4,361,081

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,016,391

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 638,919

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 4,432,565 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.583 ٪
یک ماه گذشته
1.639 ٪
سه ماه گذشته
4.789 ٪
شش ماه گذشته
21.293 ٪
یک سال گذشته
41.678 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
188.247 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر