ارزیابی صندوق های سرمایه گذاری سهامی به لحاظ بازدهی در سال 97

ارزیابی صندوق های سرمایه گذاری سهامی به لحاظ بازدهی در سال 97
خلاصه اخبار

ارزیابی صندوق های سرمایه گذاری سهامی به لحاظ بازدهی در سال 97 به شرح ذیل میباشد:

یکی از شاخص های مهم در تصمیم گیری برای انتخاب بهترین و امن ترین صندوق سرمایه گذاری در میان صندوق های سرمایه گذاری سهامی بررسی عملکرد بازدهی صندوق در یک سال گذشته و مقایسه با میانگین بازدهی در سال کل صندوق های سرمایه گذاری سهامی میباشد.

باتوجه به اساس نامه و الزامات اصلی صندوق های سرمایه گذاری سهامی که حداقل 70% از کل دارایی های صندوق باید در سهام و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و واحدهای سرمایه گذاری “صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار” که در بورس تهران یا فرابورس ایران پذیرفته شده اند، سرمایه گذاری شود. در حالی که در مقایسه با صندوق های سرمایه گذاری با درامد ثابت که باید حداقل 5 % و حداکثر 20 %از کل داراییهاي صندوق را در سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس سرمایه گذاری نمایند این تفاوت بین درصد و میزان منابعی که بایستی سرمایه گذاری شود تفاوت در میزان ریسک و  نشان دهنده این است که صندوق های سرمایه گذاری سهامی باید از توان تحلیل و مدیریت ریسک بیشتری برخوردار باشند و انتخاب سبدی بهینه از سهم های برتر و در حال رشد از اهمیت بالایی برخوردار است .

در سال 97 به طور متوسط بازدهی صندوق های سهامی به عدد 87 % رسیده است و در بررسی عملکرد بازدهی سالیانه صندوق های سرمایه گذاری سهامی میتوان صندوق های سرمایه گذازی سهامی که از میانگین بازدهی سالانه بالاتر هستند را معرفی نماییم.

صندوق های سرمایه گذاری سهامی که بالاتر از میانگین بازدهی در سال (معادل 87 درصد) را داشتند عبارتند از:

ردیف نام صندوق سرمایه گذاری سهامی متوسط بازدهی ماهانه  در سال97 بازدهی کل در سال 97
1 مشترک دماسنج 14.13% 169.65%
2 سهم آشنا 11.02% 132.3%
3 مشترک نوید انصار 10.76% 129.17%
4 مشترک کاریزما 10.21% 122.54%
5 مشترک یک اکسیر فارابی 10.18% 122.23%
6 مشترک کارگزاری بانک ملی ایران 10.13% 121.64%
7 آوای سهام کیان 9.72% 116.66%
8 مشترک توسعه ملی 9.71% 116.54%
9 مشترک مبین سرمایه 9.46% 113.53%
10 مشترک آگاه 9.22% 110.72%
11 مشترک نوین پایدار 9.17% 110.13%
12 مشترک سبحان 9.12% 109.45%
13 ثروت آفرین تمدن 9.03% 108.4%
14 مشترک گنجینه ارمغان الماس 9.02% 108.24%
15 بانک توسعه تعاون 8.57% 102.84%
16 کارگزاری پارسیان 8.53% 102.47%
17 اندیشه خبرگان سهام 8.39% 100.71%
18 مشترک نقش جهان 8.37% 100.49%
19 مشترک افق روشن کارگزاری بانک خاورمیانه 8.3 99.6%
20 مشترک ذوب آهن نوویرا 8.29% 99.51%
21 مشترک پیشتاز 8.27% 99.3%
22 زرین پارسیان 8.24% 98.9%
23 مشترک خوارزمی 8.22% 98.67%
24 مشترک بانک خاورمیانه 8.18% 98.25%
25 گنجینه رفاه 8.07% 96.95%
26 مشترک افق 8.05% 96.63%
27 باران کارگزاری بانک کشاورزی 7.78% 93.47%
28 مشترک تدبیرگران فردا 7.7% 92.47%
29 مشترک پیشرو 7.68% 92.16%
30 مشترک امید توسعه 7.67% 92.04%
31 مشترک کارگزاری حافظ 7.62% 91.495
32 مشترک صبا 7.53% 90.32%
33 مشترک عقیق 7.52% 90.28%
34 مشترک پویا 7.4% 88.99%


در سال 97 پربازده ترین ماه برای اکثر صندوق های سرمایه گذاری سهامی مرداد ماه با متوسط بازدهی 23.09 درصد در ماه و کم بازده ترین ماه آذر ماه با متوسط منفی 9.6 درصد بوده است که 5 صندوق با بیشترین بازده در مرداد ماه و 5 صندوق با کمترین بازده در مرداد ماه به شرح ذیل میباشد.

5 صندوق برتر سرمایه گذاری سهامی که در پربازده ترین ماه سال 97(مرداد ماه) بالاترین بازدهی را داشتند:


پنج صندوق برتر سرمایه گذاری سهامی که در پربازده ترین ماه سال 97 (مرداد ماه) بالاترین بازدهی را داشتند:

ردیف نام صندوق سرمایه گذاری سهامی ارزش خالص دارایی ها در پایان سال 97(میلیارد ریال) بازدهی مردادماه 97 بازدهی در سال 97
1 مشترک گنجینه ارمغان الماس 000/000/ 960/55 38.69% 108.24%
2 بانک توسعه تعاون 000/000/ 820/172 35.84% 102.84%
3 مشترک کاریزما 000/000/ 610/177 35.17% 122.54%
4 زرین پارسیان 000/000/ 690/509 34.39% 98.9%
5 مشترک یکم اکسیر فارابی 000/000/ 490/307 34.02% 122.23%


پنج صندوق برتر سرمایه گذاری سهامی که در پربازده ترین ماه سال 97 (مرداد ماه) کمترین بازدهی را داشتند:

ردیف نام صندوق سرمایه گذاری سهامی ارزش خالص دارایی ها در پایان سال 97 (میلیارد ریال) بازدهی مردادماه 97 بازدهی در سال 97
1 سهام بزرگ کاردان 000/000/ 790/108 6.29% 42.64%
2 مشترک یکم سامان 000/000/ 470/116 6.43% 45.19%
3 مشترک ایساتیس پویای یزد 000/000/ 510/121 8.83% 47.72%
4 فیروزه موفقیت 000/000/ 960/541 9.91% 72.15%
5 بذر امید آفرین 000/000/ 750/300 10.29% 46.6%

ادامه 5 صندوقی که در اوج ناامیدی بازار سرمایه در آذر ماه که متوسط بازدهی تمام صندوق های سرمایه گذاری سهامی منفی 9.6 درصد بوده است توانسته اند بیشترین بازده را در میان تمام صندوق های سرمایه گذاری سهامی کسب کنند و 5 صندوقی که کمترین بازده رو برای سهامداران خود به همراه  داشته اند به شرح ذیل بوده است


پنج صندوق که در کم بازده ترین ماه سال 97 (آذرماه) در بین صندوق ها کمترین راندمان را داشتند:

ردیف نام صندوق سرمایه گذاری سهامی ارزش خالص دارایی ها در پایان سال 97 بازدهی آذر ماه 97 بازدهی در سال 97
1 آوای ثروت کیان 000/000/ 990/917 14.57%- 116.66%
2 مشترک یکم آبان 000/000/ 550/104 14.15%- 80.49%
3 مشترک آسمان یکم 000/000/ 310/93 13.83%- 76.9%
4 مشترک مبین سرمایه 133/140/000/000 13.58%- 113.53%
5 مشترک کاریزما 000/000/ 610/177 12.78%- 122.54%

 
پنج صندوق که در کم بازده ترین ماه سال 97 (آذرماه) در بین صندوق ها بیشترین راندمان را داشتند:

ردیف نام صندوق سرمایه گذاری سهامی ارزش خالص دارایی ها در پایان سال 97 بازدهی آذر ماه 97 بازدهی در سال 97
1 اندیشه خبرگان سهام 000/000/ 270/114 1.5% 100.71%
2 مشترک بانک اقتصاد نوین 000/000/ 940/41 2.98%- 29.12%
3 فیروزه موفقیت 000/000/ 960/541 3.08%- 72.15%
4 مشترک رشد سامان 000/000/ 860/162 5.14%- 59.19%
5 توسعه صادرات 000/000/ 710/90 5.85%- 62.21%

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.