معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
خلاصه اخبار

دارایی صندوق سرمایه گذاری مختلط ترکیبی از اوراق با درآمد ثابت و سهام است. از این رو در این مطلب به معرفی صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر خواهیم پرداخت.

صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر در تاریخ 1391/08/24 با دریافت مجوز از سازمان بورس و ثبت در اداره ثبت شرکت ها، فعالیت خود را آغاز کرد. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) انجام شده و متولی صندوق نیز بطور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد.

نوع صندوق: مختلط / کوچک
آغاز فعالیت: 1391/11/29
مدیر: کارگزاری بانک صنعت و معدن
مدیر ثبت: کارگزاری بانک صنعت و معدن
متولی: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
مدیر سرمایه گذاری: احسان احمدی، احسان طیبی
حسابرس: فریوران راهبرد
ضامن نقد شوندگی: ندارد
ضامن سودآوری: ندارد
عمر صندوق: 2261 روز (6 سال و 2 ماه)
سایت صندوق: https://kowsarfund.com/
سایت اختصاصی صندوق در رسام فاند: http://kowsarfund.rasamfunds.com/

مدیریت دارایی های صندوق که عمدتاً شامل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس می شود، توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد. سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند. صدور واحد سرمایه گذاری و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص دارایی های روز بعد از ارایه درخواست صورت می گیرد. ضامن صندوق پرداخت وجوه سرمایه گذران حداکثر ٧ روز پس از ارایه درخواست ابطال را ضمانت کرده است.

ارکان صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

اهداف سرمایه گذاری

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری

شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
1-  سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و واحدهای سرمایه ­گذاری “صندوق­ های سرمایه­ گذاری غیر از اوراق بهادار” ثبت شده نزد سازمان حداقل 40% و حداکثر 60% از کل دارایی های صندوق
   1-1 سهام و حق‌تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام حداکثر 20% از دارایی های صندوق که به بند 1  اختصاص داده شده‌اند
   1-2 سهام، حق‌تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندي شده در یک صنعت حداکثر 30% از دارایی های صندوق که به بند 1  اختصاص داده شده‌اند.
   1-3 سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در  بازار اول و دوم فرابورس ایران حداکثر 10% از کل دارایی های صندوق
   1-4  سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر حداکثر 5% از کل سهام و حق‌تقدم سهام منتشره ناشر
   1-5 واحدهای سرمایه ­گذاری “صندوق های سرمایه­ گذاری غیر از اوراق بهادار” ** حداکثر 5%  از  کل دارایی‌های صندوق و تا سقف 30%  از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد
   1-6  اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام حداکثر 5%  از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
   1-7  اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام  حداکثر 100% از تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام
2- اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی  حداقل 40% و حداکثر 60% از کل دارایی های صندوق
   2-1  اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر  حداکثر 40% از دارایی‌های صندوق که به بند 2 اختصاص داده شده اند.
   2-2  اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن  حداکثر 30% از دارایی‌های صندوق که به بند 2 اختصاص داده شده اند
3- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها حداکثر 5% از کل دارایی های صندوق

معرفی مدیر صندوق

شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن در تاریخ 1372/07/24 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. فعالیت اصلی این شرکت طبق ماده 7 اساسنامه شامل موارد زیر است:

  1. سرمایه گذاری و خدمات کارگزاری شامل خرید و فروش اوراق پذیرفته شده در بورس اوراق
  2. بهادار به نمایندگی از طرف اشخاص و یا به حساب خود و نظایر آن و اداره امور سرمایه گذاری ها به نمایندگی از طرف اشخاص
  3. سرمایه گذاری و خدمات کارگزاری شامل خرید و فروش کالا در بورس کالا به نمایندگی از طرف اشخاص
  4. خدمات مالی شامل ارائه کمک و راهنمایی به شرکت ها به منظور نحوه عرضه سهام آنها برای فروش در بورس و نظایر آن
  5. انجام بررسی های مالی، اقتصادی، سرمایه گذاری و ارائه خدمات و نظرات مشورتی به سرمایه گذاران

معرفی مدیر سرمایه گذاری صندوق

نام مدرک تحصیلی سوابق حرفه ای
احسان احمدی کارشناسی ارشد – مدیریت مالی کارگزاری فارابی: کارشناس تحلیل بنیادی
مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی: کارشناس ارشد تحلیل بنیادین
کارگزاری بانک رفاه: مدیر سرمایه گذاری صندوق
احسان طیبی ثانی کارشناسی ارشد – مدیریت مالی کارگزاری بانک صنعت و معدن: مدیر واحد تحلیلگری

بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

صندوق های سرمایه گذاری مختلط از آنجایی که درصد متوسطی از ترکیب دارایی خود را به سرمایه گذاری اوراق تاثیر پذیر از شرایط تورمی همانند سهام اختصاص می دهند، با سرعت کمتری تورم قیمت ها را دنبال می کنند. اما از طرفی در شرایط رکودی نیز به دلیل سرمایه گذاری نیمی دیگر از دارایی خود در اوراق با درآمد ثابت، از فشار افت قیمت ها تا حدودی در امان هستند.

قیمت صدور هر واحد قیمت ابطال هر واحد
208.296 206.269
معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر و شاخص کل در یکسال گذشته (به درصد) بصورت جدول زیر میباشد:

بازدهی شاخص کل بازدهی صندوق
141.23 82.97

خالص ارزش دارایی صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

خالص ارزش دارایی صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر از 8 میلیارد و 956 میلیون تومان اردیبهشت 97 به 10 میلیارد و 979 میلیون تومان رسیده است که حاکی از رشد 22 درصدی آن در طول می باشد.

ترکیب دارایی صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
اوراق مشارکت سپرده بانکی وجه نقد سهام پنج سهم با بیشترین وزن سایر دارایی ها
39.35 1.58 0.00 8.22 48.15 2.70

بر اساس الزامات سازمان بورس، صندوق های سرمایه گذاری مختلط باید بین 40 تا 60 درصد از دارایی خود را در اوراق مشارکت با درآمد ثابت سرمایه گذاری کنند. از این رو با توجه به شرایط تورمی این روز ها، بازدهی کمتری از صندوق های سهامی خواهند داشت.

معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

پنج صنعت با بیشترین سرمایه پذیری (به درصد) عبارتند از:

محصولات شیمیایی سایر محصولات کانی غیر فلزی ساخت محصولات فلزی انتشار، چاپ و تکثیر محصولات کاغذی
37.06 9.38 3.61 1.76 1.68
شرکت سهم از کل دارایی (به درصد) صنعت
معدنی املاح ایران (شاملا) 12.69 محصولات شیمیایی
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (شیران) 11.86 محصولات شیمیایی
صنایع خاک چینی ایران (کخاک) 10.36 سایر محصولات کانی غیر فلزی
توکا رنگ فولاد (شتوکا) 9.25 محصولات شیمیایی
داده گستر نوین های وب (های وب) 2.82 اطلاعات و ارتباطات

جایگاه رقابتی در میان صندوق های سرمایه گذاری

برای اینکه دید بهتری نسبت به مدیریت صندوق داشته باشید، نگاهی به رتبه صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر بر اساس شاخص های بازدهی، میانگین خالص ارزش دارایی، میزان ورود و خروج سرمایه و تغییر خالص ارزش دارایی صندوق انداخته ایم. بازه زمانی این تحلیل یکساله از اردیبهشت 97 تا اردیبهشت 98 بوده و رتبه بندی میان صندوق های سرمایه گذاری “مختلط” انجام شده است.

بر اساس: مقدار رتبه
بازدهی 85 8
خالص ارزش دارایی (میانگین) 9 میلیارد و 728 میلیون تومان 13
میزان ورود سرمایه 286 میلیون تومان 13
میزان خروج سرمایه 3 میلیارد و 595 میلیون تومان 11
تغییر خالص ارزش دارایی 2 میلیارد و 23 میلیون تومان 9

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.