صدور موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه 5 هزار میلیارد ریالی برای پدیده شیمی قرن

صدور موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه 5 هزار میلیارد ریالی برای پدیده شیمی قرن
خلاصه اخبار

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی عام) را به ارزش 5 هزار میلیارد ریال صادر نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی عام) را به ارزش 5 هزار میلیارد ریال جهت خرید مواد اولیه مصرفی این شرکت صادر نمود.

این اوراق 5 ساله، با نرخ پرداختی 18 درصد با مواعد پرداخت سه ماه یک‌بار از طریق بورس اوراق بهادار تهران عرضه عمومی خواهد شد.

جهت تضمین پرداخت اقساط و اصل اوراق در سررسید، پرتفویی از سهام شرکت‌های پدیده شیمی قرن، شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش و گروه صنعتی پاکشو توثیق گردیده است.. عامل فروش این اوراق شرکت کارگزاری بانک توسعه صادرات بوده و مسئولیت بازارگردانی و تعهد پذیره نویسی آن بر عهده شرکت تامین سرمایه تمدن می‌باشد.

به گزارش سیگنال به نقل از صکوک

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی عام) را به ارزش 5 هزار میلیارد ریال صادر نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی عام) را به ارزش 5 هزار میلیارد ریال جهت خرید مواد اولیه مصرفی این شرکت صادر نمود.

این اوراق 5 ساله، با نرخ پرداختی 18 درصد با مواعد پرداخت سه ماه یک‌بار از طریق بورس اوراق بهادار تهران عرضه عمومی خواهد شد.

جهت تضمین پرداخت اقساط و اصل اوراق در سررسید، پرتفویی از سهام شرکت‌های پدیده شیمی قرن، شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش و گروه صنعتی پاکشو توثیق گردیده است.. عامل فروش این اوراق شرکت کارگزاری بانک توسعه صادرات بوده و مسئولیت بازارگردانی و تعهد پذیره نویسی آن بر عهده شرکت تامین سرمایه تمدن می‌باشد.