صدور موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه 5 هزار میلیارد ریالی برای پدیده شیمی غرب

صدور موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه 5 هزار میلیارد ریالی برای پدیده شیمی غرب
خلاصه اخبار

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت پدیده شیمی غرب (سهامی خاص) را به ارزش 5 هزار میلیارد ریال صادر نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه شرکت پدیده شیمی غرب (سهامی خاص) را به ارزش 5 هزار میلیارد ریال جهت خرید الکل چرب به منظور استفاده در تولید محصولات این شرکت صادر نمود.

این اوراق 5 ساله، با نرخ پرداختی 18 درصد با مواعد پرداخت سه ماه یک‌بار از طریق فرابورس ایران عرضه عمومی خواهد شد.

این اوراق فاقد ضامن می‌باشد و برای ضمانت پرداخت مبلغ اقساط و اصل اوراق در سررسید، پرتفویی از سهام شرکت‌های پدیده شیمی قرن، گروه صنعتی پاکشو و فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش توثیق گردیده است. عامل فروش این اوراق شرکت کارگزاری بانک توسعه صادرات بوده و مسئولیت بازارگردانی و تعهد پذیره نویسی آن بر عهده شرکت تامین سرمایه تمدن می‌باشد.

به گزارش سیگنال به نقل از صکوک

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت پدیده شیمی غرب (سهامی خاص) را به ارزش 5 هزار میلیارد ریال صادر نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه شرکت پدیده شیمی غرب (سهامی خاص) را به ارزش 5 هزار میلیارد ریال جهت خرید الکل چرب به منظور استفاده در تولید محصولات این شرکت صادر نمود.

این اوراق 5 ساله، با نرخ پرداختی 18 درصد با مواعد پرداخت سه ماه یک‌بار از طریق فرابورس ایران عرضه عمومی خواهد شد.

این اوراق فاقد ضامن می‌باشد و برای ضمانت پرداخت مبلغ اقساط و اصل اوراق در سررسید، پرتفویی از سهام شرکت‌های پدیده شیمی قرن، گروه صنعتی پاکشو و فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش توثیق گردیده است. عامل فروش این اوراق شرکت کارگزاری بانک توسعه صادرات بوده و مسئولیت بازارگردانی و تعهد پذیره نویسی آن بر عهده شرکت تامین سرمایه تمدن می‌باشد.