صدور موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه 4 هزار میلیارد ریالی برای شرکت پدیده شیمی جم

صدور موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه 4 هزار میلیارد ریالی برای شرکت پدیده شیمی جم
خلاصه اخبار

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت پدیده شیمی جم (سهامی عام) را به ارزش 4 هزار میلیارد ریال صادر نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه شرکت پدیده شیمی جم (سهامی عام) را به ارزش 4 هزار میلیارد ریال به منظور تامین سرمایه در گردش و نقدینگی لازم جهت خرید مواد اولیه محصولات تولیدی این شرکت صادر نمود.

این اوراق 5 ساله، با نرخ پرداختی 18 درصد با مواعد پرداخت شش ماه یک‌بار می‌باشد و در صورت اخذ مجوز انتشار، از طریق بورس اوراق بهادار تهران عمومی خواهد شد.

به منظور تضمین پرداخت مبلغ اقساط و اصل اوراق در سررسید پرتفویی از سهام شرکت‌های صنعت غذایی کوروش و گروه صنعتی پاکشو توثیق خواهد شد. بازارگردانی اوراق بر عهده صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا بوده و تعهد پذیره‌نویسی آن بر عهده سندیکایی متشکل از شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری است. ضمناً عامل فروش و عامل پرداخت این اوراق به ترتیب شرکت کارگزاری کاریزما و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه می‌باشند.

به گزارش سیگنال به نقل از صکوک

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت پدیده شیمی جم (سهامی عام) را به ارزش 4 هزار میلیارد ریال صادر نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه شرکت پدیده شیمی جم (سهامی عام) را به ارزش 4 هزار میلیارد ریال به منظور تامین سرمایه در گردش و نقدینگی لازم جهت خرید مواد اولیه محصولات تولیدی این شرکت صادر نمود.

این اوراق 5 ساله، با نرخ پرداختی 18 درصد با مواعد پرداخت شش ماه یک‌بار می‌باشد و در صورت اخذ مجوز انتشار، از طریق بورس اوراق بهادار تهران عمومی خواهد شد.

به منظور تضمین پرداخت مبلغ اقساط و اصل اوراق در سررسید پرتفویی از سهام شرکت‌های صنعت غذایی کوروش و گروه صنعتی پاکشو توثیق خواهد شد. بازارگردانی اوراق بر عهده صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا بوده و تعهد پذیره‌نویسی آن بر عهده سندیکایی متشکل از شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری است. ضمناً عامل فروش و عامل پرداخت این اوراق به ترتیب شرکت کارگزاری کاریزما و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه می‌باشند.