صدور موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه 3 هزار میلیارد ریالی برای شرکت رسام پلیمر نامی

صدور موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه 3 هزار میلیارد ریالی برای شرکت رسام پلیمر نامی
خلاصه اخبار

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت رسام پلیمر نامی (سهامی خاص) را به ارزش 3 هزار میلیارد ریال صادر نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، شرکت رسام پلیمر نامی قصد دارد به عنوان بانی از طریق نهادهای واسط مالی بازار سرمایه نسبت به انتشار اوراق مرابحه به منظور خرید بخشی از مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید محصولات خود اقدام نماید.

این اوراق 4 ساله، با نرخ پرداختی 18 درصد با مواعد پرداخت سه ماه یک‌بار می‌باشد که در صورت اخذ مجوز انتشار از طریق فرابورس ایران عرضه عمومی خواهد شد.

ضامن این اوراق بانک کارآفرین است و بازارگردانی و تعهد پذیره‌نویسی آن بر عهده شرکت تامین سرمایه نوین می‌باشد. همچنین عامل فروش و عامل پرداخت این اوراق به ترتیب شرکت کارگزاری تامین سرمایه نوین و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه می‌باشند.

به گزارش سیگنال به نقل از صکوک

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت رسام پلیمر نامی (سهامی خاص) را به ارزش 3 هزار میلیارد ریال صادر نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، شرکت رسام پلیمر نامی قصد دارد به عنوان بانی از طریق نهادهای واسط مالی بازار سرمایه نسبت به انتشار اوراق مرابحه به منظور خرید بخشی از مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید محصولات خود اقدام نماید.

این اوراق 4 ساله، با نرخ پرداختی 18 درصد با مواعد پرداخت سه ماه یک‌بار می‌باشد که در صورت اخذ مجوز انتشار از طریق فرابورس ایران عرضه عمومی خواهد شد.

ضامن این اوراق بانک کارآفرین است و بازارگردانی و تعهد پذیره‌نویسی آن بر عهده شرکت تامین سرمایه نوین می‌باشد. همچنین عامل فروش و عامل پرداخت این اوراق به ترتیب شرکت کارگزاری تامین سرمایه نوین و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه می‌باشند.