صدور موافقت اصولی انتشار صکوک اجاره 2 هزار میلیارد ریالی برای پرتو بار فرابر خلیج فارس

صدور موافقت اصولی انتشار صکوک اجاره 2 هزار میلیارد ریالی برای پرتو بار فرابر خلیج فارس
خلاصه اخبار

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره شرکت پرتو بار فرابر خلیج فارس (سهامی عام) را به ارزش 2 هزار میلیارد ریال صادر نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، دارایی مبنای انتشار این اوراق شامل 142 دستگاه واگن باری می‌باشد که توسط نهاد واسط از شرکت پرتو بار فرابر خلیج فارس خریداری شده و سپس بصورت اجاره به شرط تملیک به وی واگذار می‌گردد.

این اوراق 4 ساله و با نرخ اجاره‌بهای 18 درصد می‌باشد که این اجاره‌بها هر سه ماه یک‌بار توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب دارندگان اوراق واریز می‌گردد و در صورت اخذ مجوز انتشار از سازمان بورس و اوراق بهادار از طریق فرابورس ایران عرضه عمومی خواهد شد.

ضامن این اوراق، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران است. ضمناً بازارگردانی و تعهد پذیره‌نویسی اوراق بر عهده شرکت تامین سرمایه سپهر بوده و عامل فروش آن شرکت کارگزاری تامین سرمایه نوین می‌باشد.

به گزارش سیگنال به نقل از صکوک

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره شرکت پرتو بار فرابر خلیج فارس (سهامی عام) را به ارزش 2 هزار میلیارد ریال صادر نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، دارایی مبنای انتشار این اوراق شامل 142 دستگاه واگن باری می‌باشد که توسط نهاد واسط از شرکت پرتو بار فرابر خلیج فارس خریداری شده و سپس بصورت اجاره به شرط تملیک به وی واگذار می‌گردد.

این اوراق 4 ساله و با نرخ اجاره‌بهای 18 درصد می‌باشد که این اجاره‌بها هر سه ماه یک‌بار توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب دارندگان اوراق واریز می‌گردد و در صورت اخذ مجوز انتشار از سازمان بورس و اوراق بهادار از طریق فرابورس ایران عرضه عمومی خواهد شد.

ضامن این اوراق، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران است. ضمناً بازارگردانی و تعهد پذیره‌نویسی اوراق بر عهده شرکت تامین سرمایه سپهر بوده و عامل فروش آن شرکت کارگزاری تامین سرمایه نوین می‌باشد.