صدور مجوز افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی شرکت مشمول تعلیق

صدور مجوز افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی شرکت مشمول تعلیق
خلاصه اخبار

شرکت بورسی مشمول فرایند تعلیق از دریافت مجوز افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی خبر داد و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شد.

به گزارش سیگنال به نقل از پایگاه خبری بورس پرس،سرمایه گذاری توسعه آذربایجان که با سرمایه اسمی 10 میلیارد تومانی در بازار دوم معاملات بورس درج شده از دریافت مجوز افزایش سرمایه 100 درصدی خبر داد و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شد.

بر این اساس،”وآذر” می تواند سرمایه فعلی را به 20 میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی صورت می گیرد تا قادر به اصلاح ساختار مالی، پرداخت بدهی به بانکی و بهبود وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری شود.

بنابراین گزارش، شرکت سرمایه گذاری هواپیمایی آتا با 31.9 درصد در ترکیب سهامداری این شرکت که به دلیل شمول ماده 141 قانون تجارت، مشمول فرایند تعلیق شده، حضور دارد.

منبع: http://boursepress.ir