صدراعظم آلمان خواهان افزایش نرخ بهره در اروپا شد

صدراعظم آلمان خواهان افزایش نرخ بهره در اروپا شد
خلاصه اخبار

آنگلا مرکل گفت: تقریبا به نرخ تورم دو درصد در اروپا رسیده‌ایم که این امر می‌تواند افزایش نرخ بهره را در بانک مرکزی اروپا کلید بزند.

به گزارش سیگنال به نقل از ایبِنا، آنگلا مرکل صدراعظم آلمان گفت: امیدوارم که تورم درمنطقه یورو به نرخ هدفگذاری شده بانک مرکزی اروپا برسد و بانک مرکزی اروپا بتواند افزایش نرخ بهره را شروع کند.
وی افزود: معتقد یا امیدوار هستم که تقریبا به نرخ تورم دو درصد رسیده ایم که بانک مرکزی اروپا می تواند سیاست خود را تغییر دهد. بر پایه این گزارش، اظهار نظر صدراعظم آلمان در پاسخ به شکایت مطرح شده در مورد آسیب دیدن صندوق های پس انداز و بازنشستگی به دلیل نرخ های بهره بسیار پایین که از سوی بانک مرکزی اروپا تعیین شده، به میان آمد.