صادرات غیرنفتی، اسلحه ایران در جنگ اقتصادی

صادرات غیرنفتی، اسلحه ایران در جنگ اقتصادی
به گزارش سیگنال به نقل از خبر آنلاین،

از سال 76، بیست و نهم مهرماه روز ملی صادرات تعیین گردیده است که نشانه  اهمیت مجموعه ی حکمرانی کشور در حوزه صادرات غیر نفتی است. روز ملی صادرات قطعا باعث گسترش فرهنگ صادراتی در جامعه می‌گردد. لذا تشکر و قدردانی از زحمت کشان این عرصه کار پسندیده و نکویی است. همیشه در این روز با همایش و مراسمی از صادرکنندگان برتر و نمونه تشکر و قدردانی میشد که امسال به دلیل شیوع بیماری کرونا برگزار نگردید. اما حقیقت آن است که صادرکنندگان در پی جایزه  و تشویق و اهدای لوح صادراتی نیستند. صادرکنندگان بخش خصوصی مخصوصا گله مند از قوانین و بخشنامه های خلق الساعه هستند.

اگرچه امروز رئیس بانک مرکزی می‌گوید ما در شرایط جنگی هستیم و میبایست هر روز به نسبت تحریم‌های جدید قوانین جدید و بخشنامه صادر کنیم  اما باید خاطر نشان کرد جناب آقای همتی در این شرایط حساس اقتصادی شما میبایست با باز گذاشتن دست صادر کننده در جهت برگشت ارز حاصل از صادرات سرباز خط مقدم خود را پشتیبانی کنید تا او نیز از خلاقیت و نوآوری در این جهت بهره ببرد. قطعا اقدامات تشویقی بهتر از اعمال پلیسی و الفاظ توهین آمیز به صادرکنندگان جواب میدهد. توسعه‌ی صادرات مهم‌ترین اسلحه ایران در این جنگ اقتصادی است. دستورالعمل های مکرر ارزی صادرکنندگان را آزار میدهد و قدرت اعمال خلاقیت و برنامه ریزی را از آنها میگیرد پس بهتر است رئیس بانک مرکزی برنامه ای مدون در این زمینه داشته باشد تا از آزردگی صادرکنندگان جلوگیری نماید.