شناسایی زیان تلفیقی ١١١ ریالی هر سهم ” وبصادر”

شناسایی زیان تلفیقی ١١١ ریالی هر سهم ” وبصادر”
خلاصه اخبار

بانک صادرات ایران در صورت های مالی تلفیقی ۱۲ماهه برای هر سهم ۱۱۱ریال زیان شناسایی کرد. به گزارش سیگنال به نقل از رادیو سهام،، بانک صادرات ایران در صورت های مالی تلفیقی ۱۲ماهه منتهی به ۲۹اسفند۱۳۹۷ برای هرسهم ۱۱۱ریال زیان شناسایی کرد. این در حالی است که در صورت های مالی شرکت اصلی سود هرسهم […]

بانک صادرات ایران در صورت های مالی تلفیقی ۱۲ماهه برای هر سهم ۱۱۱ریال زیان شناسایی کرد.

به گزارش سیگنال به نقل از رادیو سهام،، بانک صادرات ایران در صورت های مالی تلفیقی ۱۲ماهه منتهی به ۲۹اسفند۱۳۹۷ برای هرسهم ۱۱۱ریال زیان شناسایی کرد. این در حالی است که در صورت های مالی شرکت اصلی سود هرسهم ۱۳۸ریال اعلام شده است.

این بانک در صورت های تلفیقی سال مالی۱۳۹۷، درآمدهای خود را ۹۲هزار و ۷۹۹میلیارد و ۷۲۱میلیون ریال، درآمدهای مشاع را ۱۶۵هزار و ۴۶۹میلیارد و ۳۳۲میلیون ریال و درآمدهای غیر مشاع را ۶۸هزار و ۸۲۴میلیارد و ۲۱۸میلیون ریال منتشر کرده است.

«وبصادر» در این گزارش از زیان خالص ۱۹هزار و ۵۳۰میلیارد و ۶۶۶میلیون ریال و زیان انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی ۶۲هزار و ۷۸۴میلیارد و ۵۳۳میلیون ریال خبر داد.

در برآوردی که این بانک از تغییرات در مانده تسهیلات داشته اعلام کرد که افزایش پرداخت تسهیلات و بهبود پرتفوی تسهیلاتی در دستور کار بانک قرار دارد لذا انتظار می رود منجر به رشد بیش از ۳۰ درصد در این بخش شود. همچنین برآوردی که از تغییرات در مانده ذخایر مطالبات مشکوک الوصول داشته اعلام کرده است.

«وبصادر» با هدف مدیریت بانک در نظر دارد مطالبات غیر جاری در سال ۱۳۹۸ را ۳۰درصد کاهش دهد. همچنین در اهداف و برنامه های راهبردی خود در خصوص فعالیت شرکت اعلام کرده است که قصد دارد افزایش سهم بازار، بهبود ترکیب منابع سپرده‌ای، افزایش سهم بازار مابع ارزان قیمت ، افزایش نرخ موثر تسهیلات، کاهش بهای تمام شده پول، کاهش مطالبات غیر جاری، افزایش عملیات بانکداری الکترونیک را افزایش دهد.

 
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.