شش پتروشیمی کشور در آذر ماه به تعمیرات می روند

خلاصه اخبار

شش مجتمع پتروشيمي جم، پارس، تندگويان، نوري، اروند و تبريز با شروع آذرماه وارد فاز تعميرات و نگهداري مي شوند. به گزارش سیگنال، به نقل از بورس امروز،‌ با شروع تحريم ها و عميق تر شدن چالش اين مجتمع ها براي صادرات و توقف پرداخت ارزش محموله هاي پتروشيمي ايران در چين و سرگرداني محموله […]

شش مجتمع پتروشيمي جم، پارس، تندگويان، نوري، اروند و تبريز با شروع آذرماه وارد فاز تعميرات و نگهداري مي شوند.

به گزارش سیگنال، به نقل از بورس امروز،‌ با شروع تحريم ها و عميق تر شدن چالش اين مجتمع ها براي صادرات و توقف پرداخت ارزش محموله هاي پتروشيمي ايران در چين و سرگرداني محموله هاي صادراتي ال پي جي و پليمر ايران در اين كشور، پتروشيمي هاي ايراني ترجيح دادند با ورود به اورهال براي مشكلات پيش روي اين صنعت و دور زدن تحريم ها راهكار بيابند.