شسینا در نیمه اول سال سود ۵۵۸ تومانی به ازای هر سهم محقق کرد

شسینا در نیمه اول سال سود ۵۵۸ تومانی به ازای هر سهم محقق کرد
به گزارش سیگنال به نقل از با اقتصاد،

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد؛  شرکت صنایع شیمیایی سینا در دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 به ازای هر سهم 5,581 ریال سود محقق کرده است. که نسبت به مدت مشابه سال قبل 191% افزایش داشته است

«شسینا» با سرمایه ثبت شده 30,713 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه منتهی به 1399/12/30 مبلغ 171,411 میلیون ریال سود محقق کرده است.