شسپا بالاترین میزان درآمد 8 ماهه را رقم زد

شسپا بالاترین میزان درآمد 8 ماهه را رقم زد
خلاصه اخبار

به گزارش سیگنال به نقل از با اقتصاد، بررسی درآمد دوره 8 ماهه منتهی به آبان 98 روانکاران نشان می‌دهد، شسپا با ساخت درآمد بیش از 3 هزار میلیاردی بالاترین میزان درآمد را در این گروه 4 تایی ساخته است و همچنین شنفت با درآمد 1.4 هزار میلیاردی کمترین میزان درآمد تجمیعی را در این دوره […]

به گزارش سیگنال به نقل از با اقتصاد، بررسی درآمد دوره 8 ماهه منتهی به آبان 98 روانکاران نشان می‌دهد، شسپا با ساخت درآمد بیش از 3 هزار میلیاردی بالاترین میزان درآمد را در این گروه 4 تایی ساخته است و همچنین شنفت با درآمد 1.4 هزار میلیاردی کمترین میزان درآمد تجمیعی را در این دوره ساخته است.

1

شسپا 75 درصد از درآمد برآوردی را پوشش داد

نفت سپاهان در آبان ماه درآمد 279 میلیارد تومانی ساخته است که نسبت به مهر ماه درآمد شسپا 28 میلیارد تومان کاهش یافته است. کاهش درآمد آبان ماه به دلیل کاهش مقداری فروش و همچنین کاهش نرخ فروش محصولات رقم خورده است.

شسپا در دوره 8 ماهه منتهی به آبان 98 نسبت به دوره مشابه سال قبل درآمد بالاتری ساخته است. شسپا در 8 ماهه اول 97 درآمد 1788 میلیارد تومانی ساخته است که در دوره 8 ماهه منتهی به آبان 98 درآمد 3071 میلیارد تومانی ساخته است. بنابراین درآمد تجمیعی شسپا نزدیک به دوبرابر شده است.

شسپا برای سال مالی 98 درآمد 4 هزار میلیارد تومانی ساخته است که با ساخت درآمد 3 هزار میلیاردی طی 8 ماه توانسته است 75% از درآمد براوردی را پوشش دهد.

2

رشد هزار میلیاردی درآمد تجمیعی شبهرن

نفت بهران در آبان ماه درآمد 305 میلیارد تومانی ساخته است. درآمد شبهرن در آبان ماه نسبت به مهر ماه کاهش 33میلیارد تومانی داشته است. کاهش درآمد آبان ماه نسبت به مهر ماه به دلیل کاهش مقدار فروش و همچنین کاهش نرخ فروش محصولات روی داده است. شبهرن در خرداد ماه با ساخت درآمد 388 میلیارد تومانی بالاترین میزان درآمد ماهانه را در طی 8 ماه اخیر ساخته است.

شبهرن در دوره 8 ماهه منتهی به آبان 98 نسبت به دوره مشابه سال قبل درآمد بالاتری ساخته است. شبهرن در 8 ماهه منتهی به آبان 97 درآمد 1378 میلیارد تومانی ساخته است که در دوره 8 ماهه منتهی به آبان 98 درآمد شبهرن به 2474 میلیارد تومان رسیده است. بنابراین درآمد تجمیعی شبهرن در دوره 8 ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد هزار میلیارد تومانی داشته است.

3

درآمد آبان ماه شرانل 39 میلیارد افزایش یافت

نفت ایرانول در آبان ماه درآمد 265 میلیارد تومانی ساخته است که نسبت به مهر ماه درامد بالاتری ساخته است. شرانل در آبان ماه نسبت به مهر ماه رشد 39 میلیارد تومانی داشته است. افزایش درآمد شرانل در آبان ماه نسبت به مهر ماه به دلیل افزایش مقدار فروش انواع روانکار رقم خورده است. این در حالی است که نرخ فروش انواع روانکار در آبان ماه نسبت به مهر ماه کاهش یافته است.

درآمد تجمیعی شرانل در دوره 8 ماهه منتهی به آبان 98 نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است. شرانل در دوره 8 ماهه منتهی به آبان 97 درآمد 1261 میلیاردی ساخته است که در دوره 8 ماهه سال جاری به 1893 میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب درآمد تجمیعی شرانل رشد 50 درصدی داشته است. افزایش درآمد تجمیعی شرانل در حالی روی داده است که مقدار فروش شرکت کاهش یافته است و افزایش درآمد به دلیل افزایش نرخ فروش محصولات روی داده است.

شرانل برای سال مالی 98 درآمد 3916 میلیارد تومانی پیش بینی کرده است که با ساخت درآمد 1893 میلاردی طی دروه 8 ماهه توانسته است 78% از درآمد برآوردی را پوشش دهد.

4

 

افزایش 30 میلیاردی درآمد شنفت در آبان ماه

نفت پارس در آبان ماه نسبت به مهر ماه درآمد بالاتری ساخته است. شنفت در مهر ماه درآمد 186 میلیارد تومانی ساخته است که در آبان ماه درآمد شنفت به 216 میلیارد تومان رسیده است. بنابراین درآمد شنفت رشد 30 میلیارد تومانی داشته است. علی رغم کاهش نرخ فروش انواع روانکار و همچنین نرخ فروش سایر محصولات شنفت، درآمد شرکت به دلیل افزایش مقداری فروش رشد داشته است.

درآمد تجمیعی شنفت در دوره 8 ماهه منتهی به آبان 98 نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است. شنفت در دوره 8 ماهه منتهی به آبان 97 درآمد تجمیعی 904 میلیاردی ساخته است که در دوره 8 ماهه منتهی به آبان 98 به 1456 میلیارد تومان رسیده است. بنابراین درآمد تجمیعی شرانل رشد 61 درصدی (معادل افزایش 552 میلیارد تومانی) داشته است که به دلیل افزایش مقدار و نرخ فروش محصولات شنفت روی داده است.

5

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.
برچسب‌ها