شستا در مهرماه 2588 میلیارد تومان سود شناسایی کرد

شستا در مهرماه 2588 میلیارد تومان سود شناسایی کرد
به گزارش سیگنال به نقل از با اقتصاد،

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی با نماد شستا در صورت عملکرد ماهانه خود از 2588 میلیارد سود از محل واگذاری سهام شناسایی کرده است که کل این سود از واگذاری سهام بانک ملت اعلام شده است.