شرکت هایی که امسال در بازار سهام سود نکردند!

شرکت هایی که امسال در بازار سهام سود نکردند!
خلاصه اخبار

در روزهایی که بازار سرمایه رمق روزهای ابتدایی پاییزرا ندارد و شاخص کل بورس تهران ، فاصله ۲۰ هزار واحدی از رکورد ثبت شده خود ، در میانه کانال ۱۹۵ هزار واحدی گرفته است . قصد داریم تا نگاه مختصری بر لیست ۲۰ شرکتی که بدترین عملکرد را از ابتدای سال ۹۷ تا به امروز

به گزارش سیگنال به نقل از عصر بورس، در روزهایی که بازار سرمایه رمق روزهای ابتدایی پاییزرا ندارد و شاخص کل بورس تهران ، فاصله ۲۰ هزار واحدی از رکورد ثبت شده خود، در میانه کانال ۱۹۵ هزار واحدی گرفته است.

قصد داریم تا نگاه مختصری بر لیست ۲۰ شرکتی که بدترین عملکرد را از ابتدای سال ۹۷ تا به امروز در معاملات بازار سرمایه داشته اند ، بیاندازیم . شرکت هایی که اتفاقا ، در ابتدای سال در خصوص آن ها صحبت های زیادی مطرح می شد.
سه صنعت با بیشترین نماینده

شرکت های مرتبط با صنعت خودرو ، بانک و سیمان بیشترین نماینده را در میان ۲۰ عملکرد بدتر در معاملات بازار سرمایه تا به این جای سال ۹۷ از خود برجای گذاشته اند .

نکات جالب توجه در ۲۰ نماینده بدتر معاملات

گسترش سرمایه گذاری ایرانیان با ثبت ۴۹ درصد زیان برای سهامدارانش در صدر این لیست و شرکت بیمه آرمان با ۱۴ درصد افت قیمت در انتهای این لیست قرار دارند.

 شرکت هایی که امسال در بازار سهام سود نکردند!


تعداد نمادهایی که ارزش بازار آنها بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان می باشد در لیست بدترین عملکرد ها کاملا به چشم می آید و این در حالی است که صنایع پتروشیمی تخت جمشید در نماد “شجم” تنها شرکتی است که در لیست موجود ارزش بازار بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومانی دارد .

ارزش بازار صنایع پتروشیمی تخت جمشید قبل از شروع سال ۹۷ بیش از ۱۴۰۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بود. FIN P.I.T.CORPORATION ، ۳۶ درصد از سهام ” شجم ” را در اختیار دارد.

صف خرید شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی در نماد “مفاخر” در معاملات دیروز هم از نکات قابل توجه این لیست است.

 شرکت هایی که امسال در بازار سهام سود نکردند!


تعداد نمادهایی که ارزش بازار آنها بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان می باشد در لیست بدترین عملکرد ها کاملا به چشم می آید و این در حالی است که صنایع پتروشیمی تخت جمشید در نماد “شجم” تنها شرکتی است که در لیست موجود ارزش بازار بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومانی دارد.

ارزش بازار صنایع پتروشیمی تخت جمشید قبل از شروع سال ۹۷ بیش از ۱۴۰۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بود. FIN P.I.T.CORPORATION ، ۳۶ درصد از سهام ” شجم ” را در اختیار دارد.

صف خرید شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی در نماد “مفاخر” در معاملات دیروز هم از نکات قابل توجه این لیست است.

غیبت ۳ نماد بانکی در معاملات

بانک حکمت ایرانیان در نماد “حکمت” ، اعتباری کوثر مرکزی در نماد “وکوثر” و بانک گردشگری در نماد “وگردش” که به ترتیب ۱۵ ، ۳۵ و ۳۹ درصد زیان را به سهامداران خود در سال ۹۷ تحمیل کرده اند در معاملات این روزهای بازار سرمایه حضور ندارند و نماد آن ها متوقف است.

منبع: asrbourse.ir