شرکت داروسازی زهراوی افت فروش 40 درصدی را تجربه کرد

شرکت داروسازی زهراوی افت فروش 40 درصدی را تجربه کرد
خلاصه اخبار

درآمد دزهراوی در سال 97 به دلیل افت تولید و کاهش میانگین نرخ فروش محصولات 40 درصد کاهش یافت.

به گزارش سیگنال به نقل از بااقتصاد، شرکت داروسازی دزهراوی با تولید و فروش محصولاتی همچون آمپول، کپسول مایع، قرص و کپسول در سال 97 مبلغ 207میلیارد تومان درآمد داشته است. اما مقایسه درآمد سال 97 نسبت به سال 96 نشان می‌دهد درآمد دزهراوی در سال 97 نسبت به سال 96 نزدیک به 40 درصد کاهش یافته است. بررسی وضعیت تولید، فروش نشان می‌دهد، دلیل کاهش مبلغ فروش، کاهش تعداد تولید و کاهش تعداد فروش می‌باشیم.

تولید محصولات دزهراوی از 1120 میلیون عدد در سال 96 با کاهش 31 درصدی (معادل 342 میلیون عدد) به 778 میلیون عدد رسیده است. کاهش تعداد تولید موجب شده است تعداد فروش شرکت از 1123 میلیون عدد در سال 96 با کاهش 35 درصدی به 731 میلیون عدد در سال 97 برسد.

شرکت داروسازی زهراوی افت فروش 40 درصدی را تجربه کرد


بنابراین کاهش تولید محصولات موجب کاهش تعداد فروش شرکت شده است. همچنین بررسی و مقایسه میانگین نرخ فروش محصولات در سال 97 و 96 نشان می‌دهد میانگین نرخ فروش محصولات در سال 97 کاهش 6 درصدی داشته است. به این ترتیب به دلیل کاهش در تعداد تولید و تعداد فروش همراه با کاهش در میانگین نرخ فروش محصولات شاهد کاهش 134 میلیارد تومانی فروش شرکت می‌باشیم.

شرکت داروسازی زهراوی افت فروش 40 درصدی را تجربه کرد


تعداد فروش آمپول و کپسول بیش از 90 درصد کاهش یافت

در میان چهار محصول دزهراوی شاهد افزایش نرخ فروش آمپول و کپسول و شاهد کاهش نرخ فروش کپسول مایع و قرص بوده‌ایم. اما همراه با افزایش نرخ فروش آمپول و کسپول، کاهش محسوس تعداد فروش این محصولات در سال 97 رقم خورده است. به طوری که تعداد فروش آمپول در سال 96 بیش از 300 میلیون عدد بوده که در سال 97 با کاهش 97 درصدی به 9 میلیون عدد رسیده است و تعداد تولید کپسول از 596 میلیون عدد در سال 96 با کاهش 92 درصدی به 43 میلیون عدد در سال 97 رسیده است.


تعداد فروش کپسول مایع و قرص افزایش یافت

در دو محصول کپسول مایع و قرص شرایط عکس بوده و برخلاف کاهش نرخ فروش این محصولات افزایش تعداد فروش را مشاهده کرده‌ایم. تعداد فروش کپسول مایع رشد 110 درصدی را تجربه کرده است و از تعداد فروش 214 میلیون عددی در سال 96 به تعداد فروش 451 میلیون عددی در سال 97 رسیده است. تعداد فروش قرص نیز رشد 19 برابری (1972 درصدی) داشته و تعداد فروش قرص از 11 میلیون عدد در سال 96 با 19 برابر شدن تعداد فروش به 228 میلیون عدد در سال 97 رسیده است.

اما در نهایت برایند افزایش و کاهش در نرخ فروش و تعداد فروش، کاهش درآمد شرکت از محل فروش محصولات بوده است که منشا اصلی کاهش درآمد را می‌توان کاهش در تولید دانست.
منبع: baeghtesad.com

برچسب‌ها