شرکت‌های بیمه‌ای استفاده از ارزیابان خسارت را قبول ندارند

شرکت‌های بیمه‌ای استفاده از ارزیابان خسارت را قبول ندارند
خلاصه اخبار

‌رئیس انجمن ارزیابان حرفه‌ای خسارت صنعت بیمه با بیان اینکه “کارکنان شرکت‌های بیمه نباید ارزیابی خسارت را انجام دهند”، اظهار کرد: ” در ماده ۷ آیین نامه ۸۵ آمده که استقلال ارزیاب خسارت باید حفظ شود و بی‌طرفی ارزیاب خسارت زمانی رعایت می‌شود که وابسته به شرکت بیمه و بیمه گزار نباشد.”

به گزارش سیگنال به نقل از اقتصادآنلاین ، کاظم طلایی پاشیری گفت: ” ماده 15 از آیین‌نامه 85 دو قسمت دارد، قسمت اول خود شرکت‌های بیمه هستند و قسمت دوم شرکت‌های نمایندگی و در آن اعلام می‌کند که شرکت‌های بیمه در صورتی که بخواهند از اشخاصی به غیر از کارکنان خود برای رسیدگی به پرونده خسارت استفاده کنند، صرفا باید از ارزیابان خسارت بیمه با مجوز بیمه مرکزی استفاده کنند.”
وی توضیح داد: “در تبصره همین ماده هم آمده که شرکت‌های نمایندگی که مجوز پرداخت خسارت دارند باید صرفا از ارزیابان استفاده کنند، که به نسبت کل شرکت‌های بیمه تعدادشان خیلی کم است.”
‌رئیس انجمن ارزیابان حرفه‌ای خسارت صنعت بیمه افزود: ” اصل خود شرکت‌های بیمه هستند که تا کنون قبول نکرده‌اند از ارزیابان خسارت استفاده کنند و استدلال آنها این است که هنوز شرکت‌های ارزیابی خسارت به حد کافی قوی و زیاد نشده‌اند، ولی ما می‌گوییم شده‌ایم و این جای تامل و بررسی دارد.”
طلایی پاشیری عنوان کرد: “بیشترین چالش ما با آیین نامه 85 مربوط به همین ماده 15 هست که می‌گوید در صورتی که شرکت‌های بیمه نخواهند ارزیابی خسارت را کارکنان خود آنها انجام دهند، بقیه می‌توانند ارزیاب باشند در حالیکه کارکنان شرکت‌های بیمه نباید ارزیابی خسارت را انجام دهند زیرا در ماده 7 همین آیین نامه آمده که بی طرفی ارزیاب خسارت زمانی رعایت می‌شود که وابسته به شرکت بیمه و بیمه گزار نباشد.”
وی ادامه داد : ” شعب شرکت‌های بیمه در شهرستان‌ها ترجیح می‌دهند کار ارزیابی خسارت را خودشان انجام دهند، در حالی‌ که این کار غلط است و قطعا باید ارزیابان خسارت آن شهرستان از این مزایا استفاده کنند، به دلیل همان بی طرفی و استقلالی که در همین آیین‌نامه تعریف شده است.”
‌رئیس انجمن ارزیابان حرفه‌ای خسارت صنعت بیمه در پاسخ به این سوال که “آیا این دستور بیمه مرکزی دورنمای روشنی برای استفاده از ارزیابان خسارت دارد” گفت: “بله دورنمای روشنی دارد، اما بخش عمده کار این است که اجازه ندهند کارکنان شرکت‌های بیمه خود این کار را انجام دهند.”
چندی پیش از سوی بیمه مرکزی نامه‌ای خطاب به مدیریت امور شعب و نمایندگان کلیه شرکت‌های بیمه منتشر شد که بر رعایت تبصره ذیل ماده 15 از آیین نامه شماره 85 شورای عالی بیمه تاکید دارد.