شروع پذیره نویسی وفردا از امروز

شروع پذیره نویسی وفردا از امروز
خلاصه اخبار

براساس اطلاعیه شرکت فرابورس ایران سهام در دست انتشار شرکت بیمه هوشمند فردا با نماد «وفردا» از روز چهارشنبه 17 آذر ماه 1400 شروع و به مدت 30 روز تا پایان 15 دی ماه ادامه خواهد داشت. وفردا  به روش ثبت سفارش پذیره نویسی می‌شود. پذیره نویسی شرکت بیمه هوشمند فردا که قرار بود از […]

براساس اطلاعیه شرکت فرابورس ایران سهام در دست انتشار شرکت بیمه هوشمند فردا با نماد «وفردا» از روز چهارشنبه 17 آذر ماه 1400 شروع و به مدت 30 روز تا پایان 15 دی ماه ادامه خواهد داشت. وفردا  به روش ثبت سفارش پذیره نویسی می‌شود. پذیره نویسی شرکت بیمه هوشمند فردا که قرار بود از روز شنبه 13 آذر ماه 1400 آغاز شود به چهارشنبه 17 آذر ماه موکول شده است. این پذیره نویسی هم اکنون در حال انجام است از ساعت 9.30 تا 12 ادامه خواهد داشت.

 • نام شرکت: بیمه هوشمند فردا
 • نماد: وفردا
 • نوع سهام: سهام عادی با نام
 • ارزش اسمی هر سهم: 1000 ریال
 • سرمایه اولیه شرکت: 5000 میلیارد منقسم به 5000 میلیون سهم عادی یک هزار ریالی
 • تعداد سهام قابل پذیره نویسی: 1،250،000،000 سهم
 • زمان پذیره نویسی: چهارشنبه 17 آذر ماه 1400 حداکثر به مدت 30 روز
 • دوره ثبت سفارش: مطابق با پیام ناظر
 • مبلغ قابل پرداخت به ازای هر سهم:  500 ریال
 • روش عرضه در پذیره نویسی اوراق بهادار: به روش ثبت سفارش
 • تعداد سهام مورد پذیره نویسی اشخاص حقیقی: حداقل 1 سهم و حداکثر 100،000 سهم
 • تعداد سهام مورد پذیره نویسی اشخاص حقوقی: حداقل 1 سهم و حداکثر 1،000،000 سهم

برای مشاهده اخبار بازار سهام، عرضه های اولیه و پذیره نویسی ها اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

نظرات کاربران