شبکه اتریوم تاکنون بیش از ۲.۳ میلیون اتر سوزانده است

شبکه اتریوم تاکنون بیش از ۲.۳ میلیون اتر سوزانده است
خلاصه اخبار

از حدود ۲۸۸ روز پیش که توسعه‌دهندگان اتریوم ارتقاء EIP-1559 را پیاده‌سازی کردند، بیش از ۲.۳ میلیون توکن اتر سوزانده شده است. داده‌ها نشان می‌دهد که از زمان آغاز پروسه سوزاندن اتریوم تاکنون، بیش از ۲.۳۵ میلیون اتر به ارزش ۸.۱ میلیارد دلار برای همیشه از بین رفته است. در ۲۴ ساعت گذشته نیز ۲,۳۹۶ اتریوم به ارزش ۴.۶۳ میلیون دلار سوزانده شده است. گفتنی است که رکورد سوزاندن اتر در یک روز، متعلق به روز یکم ماه مه (۱۱ اردیبهشت) است که ۷۱,۷۱۸ اتریوم با ارزشی بالغ بر ۱۳۸.۷۸ میلیون دلار از گردش خارج شد. در میان سوزانندگان اتر نیز بازار توکن‌های غیرمثلی اوپن‌سی با از گردش خارج کردن ۲۲۹,۹۲۵ توکن در رتبه نخست قرار دارد و یونی‌سواپ نیز در رتبه دوم است.

به گزارش سیگنال به نقل از ارز دیجیتال

از حدود 288 روز پیش که توسعه‌دهندگان اتریوم ارتقاء EIP-1559 را پیاده‌سازی کردند، بیش از 2.3 میلیون توکن اتر سوزانده شده است. داده‌ها نشان می‌دهد که از زمان آغاز پروسه سوزاندن اتریوم تاکنون، بیش از 2.35 میلیون اتر به ارزش 8.1 میلیارد دلار برای همیشه از بین رفته است. در 24 ساعت گذشته نیز 2,396 اتریوم به ارزش 4.63 میلیون دلار سوزانده شده است. گفتنی است که رکورد سوزاندن اتر در یک روز، متعلق به روز یکم ماه مه (11 اردیبهشت) است که 71,718 اتریوم با ارزشی بالغ بر 138.78 میلیون دلار از گردش خارج شد. در میان سوزانندگان اتر نیز بازار توکن‌های غیرمثلی اوپن‌سی با از گردش خارج کردن 229,925 توکن در رتبه نخست قرار دارد و یونی‌سواپ نیز در رتبه دوم است.