«شبصیر» افزایش بیش از 100 درصدی درآمد صادراتی در دوره 10 ماهه را رقم زد

«شبصیر» افزایش بیش از 100 درصدی درآمد صادراتی در دوره 10 ماهه را رقم زد
خلاصه اخبار

شرکت پتروشیمی قائدبصیر در دهمین ماه از سال مالی 1400 بیش از 178 میلیارد تومان درآمد کسب کرد.

به گزارش سیگنال به نقل از با اقتصاد

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت پتروشیمی قائدبصیر به درآمد 178.3 میلیارد تومانی در دی رسیده و افت 12 درصدی نسبت به آذرماه را نشان می‌دهد. 

مجموع درآمد 10 ماهه این شرکت به 1995.8 میلیارد تومان رسیده و افزایش 79 درصدی نسبت به دوره مشابه پارسال داشته است. 

مقدار فروش شبصیر در داخل افت 15 درصدی در دوره 10 ماهه داشته و در بخش صادرات افزایش 35 درصدی با درآمد 245 میلیارد تومانی رقم زده که 106 درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است.