شاخص صنعت بانکی از شاخص کل بورس پیشی گرفت

شاخص صنعت بانکی از شاخص کل بورس پیشی گرفت
خلاصه اخبار

بازدهی یکساله سهام بانک‌ها در بازار سرمایه به 102 درصد رسید. این در حالی است که بازدهی شاخص کل بورس در یک سال گذشته 100 درصد بوده است.

به گزارش سیگنال به نقل از بانکداری ایرانی، بازدهی یکساله سهام بانک‌ها در بازار سرمایه به 102 درصد رسید. این در حالی است که بازدهی شاخص کل بورس در یک سال گذشته 100 درصد بوده است.

به گزارش بانکداری ایرانی ، سهام بانک ها در بورس در ماه های اخیر با تقاضای زیادی مواجه شد.
در این بین نماد بانک ملت بیشترین تقاضای خرید را در بورس داشت. چرا که در یک ساله گذشته قیمت هر سهم بانک ملت 880 ریال بود، اما در روزهای اخیر 3057 ریال دادوستد می‌شود.

اما برخی از نمادهای بانکی چندین ماه متوقف مانده اند و این توقف تداوم خوهد داشت چرا که موضوع ادغام سبب افزایش زمان توقف نمادهای بانکی خواهد شد.

نماد بانک تجارت، صادرات ایران، حکمت ایران، دی، انصار، اقتصاد نوین، موسسه کوثر و ملل در روزهای اخیر متوقف مانده اند.

نماد بانک انصار از مرداد 97 بسته مانده و تا کنون بازگشایی نشده که با طرح موضوع ادغام بانک های نظامی احتمال بازگشایی در هفته های اخیر منتفی خواهد بود.

بازدهی شش ماهه بانک ها در بورس 27 درصد و سه ماهه 10 درصد و ماهیانه 12 درصد بوده که در نهایت بازده هفتگی به 3 درصد شد.

منبع: bankdariirani.ir

برچسب‌ها