شاخص بورس ٢٢٠ هزار واحدی شد

شاخص بورس ٢٢٠ هزار واحدی شد
خلاصه اخبار

شاخص کل بورس در پایان آخرین روز معاملاتی هفته جاری با رشد بیش از ۳۰۰۰ واحدی برای اولین بار وارد کانال ۲۲۰ هزار واحدی شد.

به گزارش سیگنال به نقل از رادیوسهام به نقل از خبرنگار ایبِنا، آمار معاملات بورس نشان می دهد که همه شاخص های بورس در پایان داد و ستدهای امروز با رشد دسته مواجه شدند.


رشد دسته جمعی شاخص ها

بر اساس آمارهای معاملاتی، روز جاری همه شاخص های بورس با رشد مواجه شدند به طوری که شاخص کل با ۳۴۶۶ واحد رشد معادل ۱.۶۰ درصد به ۲۲۰ هزار ۱۰۸واحد، شاخص قیمت «وزنی – ارزشی» با ۹۹۹ واحد افزایش معادل ۱.۶۰ درصد به ۶۳ هزار ۴۳۴واحد، شاخص کل «هم وزن» با ۷۷۲ واحد رشد معادل ۱.۷۶ درصد به ۴۴ هزار و ۶۵۱ واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با ۵۳۸ واحد افزایش، معادل ۱.۷۶ درصد به ۳۱ هزار و ۱۱۱ واحد، شاخص آزاد شناور با ۳۶۵۳ واحد صعود، معادل ۱.۴۹ درصد به ۲۴۸ هزار و ۵۴واحد، شاخص بازار اول با ۲۵۴۲ واحد افزایش معادل ۱.۵۶ درصد به ۱۶۵ هزار ۳۴۰ واحد و شاخص بازار دوم با ۶۹۵۲ واحد صعود معادل ۱.۶۷ درصد، به ۴۲۳ هزار و ۲۵۶ واحد رسید.


نمادهای تاثیر گذار

از سویی دیگر امروز ۷ نماد «جم با ۲۴۳ واحد، رمپنا با ۲۱۲ واحد، وامید با ۱۸۳ واحد، فملی با ۱۴۵ واحد، فولاد با ۱۳۸ واحد، همراه با ۱۳۴ واحد، و فارس با ۱۲۸ واحد» رشد، بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس بر جای گذاشتند.


افزایش شاخص صنایع

این گزارش می افزاید، امروز شاخص های صنایع تالار شیشه ای نیز با رشد مواجه شدند به طوری که شاخص صنایع «انتشار و چاپ با ۱۸۷۸۹ واحد صعود معادل ۴.۹۰ درصد به ۴۰۲ هزار و ۳۹۳ واحد، وسایل ارتباطی با ۲۱۴ واحد افزایش معادل ۴.۸۸ درصد به ۴ هزار و ۶۰۵ واحد، فنی مهندسی با ۸۱ واحد رشد معادل ۴.۷۱ درصد به یک هزار و ۸۰۴ واحد، حمل و نقل با ۲۵۸ واحد افزایش معادل ۴.۴۱ درصد به ۶ هزار و ۱۲۱ واحد، ذغالسنگ با ۲۱۷ واحد رشد، معادل ۳.۵۹ درصد به ۶ هزار و ۲۸۵ واحد، چند رشته ای صنعتی با ۶۸۷ واحد افزایش معادل ۳.۲۱ درصد به ۲۲ هزار و ۱۰۹ واحد، ماشین آلات با ۱۳۶۵ واحد رشد معادل ۳.۱۵ درصد به ۴۴ هزار و ۷۱۵ واحد» رسید.


بیشترین افزایش قیمت ها

در عین حال نگاهی به آمارهای معاملاتی امروز بازار سهام مشخص می کند: قیمت سهام نمادهای «بورس، غبهشر، فلامی، کسرام، پدرخش، غچین و سفار» بیشترین افزایش قیمت و نمادهای «ستران، غدشت، شسینا، غدام، غاذر، کحافظ و تکنو» بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند.

به این ترتیب، در پایان داد و ستدهای روز جاری بورس، در ۳۲۲هزار نوبت معاملاتی، ۵ میلیارد و ۳۰ میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش ۱۶ هزار و ۵۸ میلیارد تومان در بورس معامله شد و ارزش بازار به ۸۴۷ هزار و ۸۱۹ میلیارد تومان رسید.

منبع: radiosaham.ir

برچسب‌ها