سود 2.3 میلیارد تومانی تاصیکو در مهرماه

سود 2.3 میلیارد تومانی تاصیکو در مهرماه
به گزارش سیگنال به نقل از با اقتصاد،

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت سرمایه گذاری صدر تامین با نماد تاصیکو در صورت عملکرد ماهانه خود 2.5 میلیارد تومان درآمد حاصل از واگذاری سهام کسب کرده که 2.3 میلیارد تومان آن را سود شناسایی کرده است. کل این سود از محل واگذاری سهام فراورده های نسوز ایران از درآمد 2.4 میلیارد تومانی بوده است.