سود 17 میلیارد تومانی وساپا در مهرماه

سود 17 میلیارد تومانی وساپا در مهرماه
به گزارش سیگنال به نقل از با اقتصاد،

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت سرمایه گذاری سایپا در مهرماه سال جاری توانسته است از محل واگذاری سهام 31 میلیارد تومان درآمد شناسایی کند که 17 میلیارد تومان آن سود شناسایی شده است. بیشترین حجم سود از واگذاری سهام شرکت بانک تجارت به ارزش 5 میلیارد تومان بوده است.