سود هر سهم ۱۲۰۷ ریالی کرمان در ۱۲ ماه

سود هر سهم ۱۲۰۷ ریالی کرمان در ۱۲ ماه
به گزارش سیگنال به نقل از با اقتصاد،

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد؛ شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان در دوره 12 ماهه منتهی به 1399/03/31 ضمن ثبت افزایش سرمایه 85% در این دوره به ازای هر سهم 1,207 ریال سود محقق کرده است.که نسبت به مشابه سال قبل 3% افت کرده است

«کرمان» با سرمایه ثبت شده 1,110,300 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه منتهی به 1399/03/31 مبلغ 1,339,663 میلیون ریال سود خالص محقق کرده کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 79% افزایش داشته داشته است.