سود هر سهم “کسرا” ۸۵ درصد افزایش یافت

سود هر سهم “کسرا” ۸۵ درصد افزایش یافت
خلاصه اخبار

شرکت سرامیک‌های صنعتی اردکان در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷، به ازای هر سهم خود ۳۵۲ریال سود کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال ۹۶ افزایش ۸۵ درصدی را نشان می دهد.

به گزارش سیگنال به نقل از رادیو سهام، شرکت سرامیک‌های صنعتی اردکان با سرمایه ۸۵۰ میلیارد ریال، صورت های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

شرکت سرامیک‌های صنعتی اردکان در دوره یاد شده، مبلغ ۲۰۴ میلیارد و ۶۷ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۳۵۲ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال ۹۶ معادل ۸۵ درصد افزایش داشته است.

با احتساب سود انباشته ابتدای سال در نهایت مبلغ ۲۷۹ میلیارد و ۵۸۴ میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

“کسرا” در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۹۶، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۱۱۰ میلیارد و ۴۲۰ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین ترتیب مبلغ ۱۹۰ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.

شرکت سرامیک‌های صنعتی اردکان در صورت های مالی تلفیقی، سود هر سهم در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ را مبلغ ۳۸۰ ریال و سود خالص را مبلغ ۲۳۲میلیارد و ۷۴۷ میلیون ریال اعلام کرده است.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.
برچسب‌ها