سود هر سهم “غبهنوش” ۱۱۵ ریال افزایش داشت

سود هر سهم “غبهنوش” ۱۱۵ ریال افزایش داشت
خلاصه اخبار

شرکت بهنوش ایران در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷، به ازای هر سهم خود ۳۴۸ ریال سود کنار گذاشت که نسبت به صورت های مالی در گزارش حسابرسی نشده، افزایش ۱۱۵ ریالی را نشان می دهد.

به گزارش سیگنال به نقل از رادیو سهام، شرکت بهنوش ایران در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷، به ازای هر سهم خود ۳۴۸ ریال سود کنار گذاشت که نسبت به صورت های مالی در گزارش حسابرسی نشده، افزایش ۱۱۵ ریالی را نشان می دهد.

 شرکت بهنوش ایران با سرمایه ۳۶۰ میلیارد ریال، صورت های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد.

شرکت بهنوش ایران در دوره یاد شده، مبلغ ۱۲۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۳۴۸ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال ۹۶ معادل ۱۰۸ درصد افزایش داشته است.

در گزارش حسابرسی شده شرکت بهنوش ایران نسبت به گزارش حسابرسی نشده، افزایش ۱۱۵ ریالی سود مشاهده می‌شود.

با احتساب سود انباشته ابتدای سال در نهایت ۱۲۴ میلیارد و ۱۶۵ میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

غبهنوش” در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۹۶، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۶۰ میلیارد و ۱۰۹ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین ترتیب مبلغ ۱۶۷ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت پتروشیمی مارون تقسیم ۴ هزار ریال سود به ازای هر سهم سال ۹۷ این شرکت را تصویب کرد.
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.
برچسب‌ها