سود هر سهم “بخاور” ۱۰ برابر شد

سود هر سهم “بخاور” ۱۰ برابر شد
به گزارش سیگنال به نقل از رادیو سهام،

بیمه زندگی خاورمیانه در دوره 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1399، به ازای هر سهم خود 990 ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم 98 ریال اعلام شده بود، از افزایش 910 درصدی در هر سهم حکایت دارد.

به گزارش رادیو سهام، شرکت بیمه زندگی خاورمیانه با سرمایه یک هزار و 200 میلیارد ریال، صورت‌های مالی 6 ماهه نخست دوره مالی منتهی به 30 اسفند 1399 را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

شرکت بیمه زندگی خاورمیانه در دوره یاد شده، مبلغ یک هزار و 188 میلیارد و 326 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 990 ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزایش 910 درصدی برخوردار است.

این شرکت بورسی سود انباشته پایان دوره را با افزایش 921 درصد نسبت به دوره مشابه گذشته، مبلغ یک هزار و 108 میلیارد و 216 میلیون ریال اعلام کرده است.

یادآوری می‌شود “بخاور” در دوره 6 ماهه نخست سال مالی منتهی به 29 اسفند 1398 (حسابرسی شده)، سود هر سهم را مبلغ 98 ریال و سود خالص را 117 میلیارد و 943 میلیون ریال قید کرده است.