سود هر سهم “آ س پ” افزایشی بود

سود هر سهم “آ س پ” افزایشی بود
خلاصه اخبار

شرکت آ. س. پ در دوره ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷، به ازای هر سهم خود مبلغ ۱۴ ریال سود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال ۹۶ رشد ۱۴ برابری را نشان می دهد.

به گزارش سیگنال به نقل از رادیو سهام، شرکت آ. س. پ با سرمایه ثبت شده ۸۰۰ میلیارد ریال، صورت های مالی میاه دوره ای ۶ ماهه سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۹۸ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.
شرکت آ. س. پ در دوره یاد شده، مبلغ ۱۲ میلیارد و ۲۹۳ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۱۴ ریال سود به هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال ۹۶ معادل یک هرار و ۳۰۰ درصد رشد را نشان می دهد.
با احتساب زیان انباشته ابتدای سال در نهایت مبلغ ۳۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.
“آ س پ” در دوره ۶ ماهه سال مالی منتهی به شهریور ۹۷، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۸۳۷ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین ترتیب مبلغ یک ریال سود به ازای هر سهم خود کنار گذاشته بود.
بر اساس این گزارش، این شرکت فرابورسی در برنامه های با اهمیت خود در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸، اعلام کرده است شرکت با مجوز ۰۴۶-۹۷۴/۴۲۴۸۵۸ مورخ ۲۸ مهر ۱۳۹۷ با انجام دادن افزایش سرمایه از مبلغ ۸۰۰ میلیارد ریال به ۹۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی سهامداران در مرحله اول روند شرکت را تغییر و رو به سود آوری بیشتر می آورد.

همچنین شرکت آ. س. پ پیش بینی می‌کند با توجه به عقد قرار داد پروژه الوند در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۹۸ به صورت مشارکت با شرکت سمت و سو ایرانیان واقع در تهران، میدان خراسان، روند رو به رشد و سود آوری خود را آغاز خواهد کرد.

منبع: radiosaham.ir