سود خالص 599 ریالی برای هر سهم “تنوین”

سود خالص 599 ریالی برای هر سهم “تنوین”
خلاصه اخبار

شرکت تامین سرمایه نوین در سال ۹۷ مبلغ ۴۴۸ میلیارد تومان درآمد عملیاتی ساخته است که با این میزان درآمد سود خالص ۵۵۹ ریالی به ازای هر سهم شناسایی کرد. سود خالص هر سهم از ۳۱۷ ریال در سال ۹۲ با یک روند صعودی بدون وقفه به ۵۵۹ ریال در سال ۹۷ رسید.

به گزارش سیگنال به نقل از رادیو سهام، موضوع فعالیت‌های اصلی و فرعی شرکت تامین سرمایه نوین مطابق ماده ۳ اساسنامه، به طور خلاصه، عبارتست از: ارائه انواع خدمات مـالی شـامل تـأمین مالی، پذیرهنویسی، تعهدپذیرهنویسی، تعهد خرید اوراق بهادار، بازارگردانی، مدیریت دارایی، بازاریابی و فرآینـد واگـذاری اوراق بهـادار، مشاوره ارزشیابی، ادغام و تملّک عرضه و پذیرش سهام شرکت‌ها در بورس و بازارهای خارج از بورس، تجدید ساختار مـالی، مـدیریت ریسک، تهیه گزارش‌های امکان‌سنجی و کسب وکار و فعالیت‌هـای مشـابه آنهـا.

سرمایه شرکت تأمین سرمایه نوین از ابتدای تأسیس تا کنون از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران تأمین شده است. سرمایه شرکت در پایان دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۷ برابر با ۷۰۰ میلیارد تومان می‌باشد. از جمع کل دارائی‌های شرکت در سال ۱۳۹۷، ۷۸درصد از محل بدهی و ۲۲ درصد آن از محل حقوق صاحبان سهام تأمین شده است. سهامدار عمده شرکت تامین آتیه درخشان نوین می‌باشد که ۲۴٫۱۲ درصد از سهام شرکت را تحت مالکیت دارد.

درآمد تنوین ۱۹ درصد رشد داشت

بررسی روند درآمدی شرکت تامین سرمایه نوین طی یک دوره ۷ ساله نشان از روند فزاینده درآمدی این شرکت طی دوره‌های زمانی مختلف دارد. درآمد این شرکت در سال ۹۷ مبلغ ۴۴۸ میلیارد تومان بوده است که نسبت به سال ۹۲ رشد ۴۰۹ میلیارد تومانی داشته است و نسبت به سال ۹۶ رشد ۱۹ درصدی داشته است.

سود خالص 599 ریالی برای هر سهم “تنوین”

سود خالص تنوین به ۳۹۱ میلیارد تومان رسید

همچنین سودآوری تنوین در پیرو از روند صعودی درآمد شرکت بوده و سود عملیاتی تنوین از ۳۳ میلیارد تومان در سال ۹۲ با یک روند رو به رشد به ۴۲۹ میلیارد تومان در سال ۹۷ رسیده است. همچنین سود خالص تنوین از ۳۲ میلیارد تومان در سال ۹۲ با رشد ۳۵۹ میلیارد تومانی به ۳۹۱ میلیارد تومان در سال ۹۷ رسیده است. در رابطه با افزایش سودآوری شرکت حاشیه سود نمای بهتری از درآمد و رشد بهای تمام شده شرکت نشان می‌دهد.

سود خالص 599 ریالی برای هر سهم “تنوین”

حاشیه سود عملیاتی تنوین به ۹۶ درصد رسید

بررسی حاشیه سود تنوین طی هفت سال اخیر نشان می‌دهد، حاشیه سود عملیاتی تنوین از ۸۵ درصد در سال ۹۲ به ۹۶ درصد در سال ۹۷ رسیده است همچنین حاشیه سود خالص از ۸۲ درصد در سال ۹۲ به ۸۷ درصد در سال ۹۷ رسیده است که در واقع بازگوکننده قدرت شرکت و مدیریت آن از ساخت سود از منابع در دسترس می‌باشد و هرچه این میزان بالاتر رود عملکرد بهینه شرکت را در ساخت سود نشان می‌دهد.

بنابراین مشاهده عملکرد شرکت طی هفت سال اخیر در دوره‌های مختلف همچون دوره‌های تحریمی قبل و یا دوره‌ بعد از برجام و یا سال ۹۷ که در شرایط تحریم دوباره از سوی آمریکا قرار گرفته‌ایم، همواره مثبت ارزیابی می‌شود. از این رو می‌توان به عملکرد سال ۹۸ شرکت همچون ادوار گذشته خوش بین بود.

منبع: http://radiosaham.ir

برچسب‌ها