سود خالص رازی 60 برابر افزایش یافت

سود خالص رازی 60 برابر افزایش یافت
خلاصه اخبار

به گزارش سیگنال به نقل از با اقتصاد، بیمه رازی در سه ماهه اول سال 98 مبلغ 205 میلیارد تومان درامد حق بیمه داشته و هزینه خسارت 123 میلیارد تومانی ساخته است. سود عملیاتی بیمه رازی در این دوره مبلغ 13 میلیارد تومان و سود خالص شرکت 9 میلیارد و 500 میلیون تومان است. همچنین […]

به گزارش سیگنال به نقل از با اقتصاد، بیمه رازی در سه ماهه اول سال 98 مبلغ 205 میلیارد تومان درامد حق بیمه داشته و هزینه خسارت 123 میلیارد تومانی ساخته است. سود عملیاتی بیمه رازی در این دوره مبلغ 13 میلیارد تومان و سود خالص شرکت 9 میلیارد و 500 میلیون تومان است. همچنین رازی برای هر سهم سود 48 ریالی در این دوره شناسایی کرده است.

ذخایر حق بیمه صادره رازی 70 درصد کاهش یافت

بررسی درامد حق بیمه رازی در دوره سه ماهه منتهی به خرداد 98 نشان می‌دهد نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش 15 درصدی داشته است و از 242 میلیارد تومان در دوره سه ماهه منتهی به خرداد 97 به 205 میلیارد تومان در دوره سه ماهه منتهی به خرداد 98 رسیده است. حق بیمه صادره رازی در دوره سه ماهه منتهی به خرداد 98 نسبت به دوره مشابه سال قبل 24% افزایش یافته است اما ذخایر بیمه شرکت 70% کاهش یافته است که موجب کاهش درامد حق بیمه شده است. ذخایر بیمه شرکت در دوره سه ماهه منتهی به خرداد 97 میلغ 100 میلیارد تومان بوده که در دوره سه ماهه منتهی به خرداد 98 به 29 میلیارد و 629 میلیون تومان رسیده است و در نهایت موجب کاهش 15 درصدی درامد حق بیمه رازی شده است.

هزینه خسارت 32 درصد کم شده است

هزینه خسارت بیمه رازی در دوره سه ماهه منتهی به خرداد 98 نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش 32 درصدی داشته است و از 180 میلیارد تومان به 123 میلیارد تومان رسیده است. هزینه حق بیمه اتکایی واگذاری بیمه رازی با کاهش 29 درصدی در دوره سه ماهه اول سال 98 نسبت به دوره مشابه سال قبل به 53 میلیارد تومان رسیده است، همچنین خسارت پرداختی بیمه رازی با کاهش 100 میلیون تومانی به 152 میلیارد و 425 میلیارد تومان رسیده است که به کاهش هزینه خسارت شرکت کمک کرده است.

سود عملیاتی رازی 576 درصد افزایش داشت

درامد حق بیمه رازی 15 درصد کاهش یافته است اما هزینه خسارت شرکت نیز 32 درصد کاهش داشته که موجب شده است. علاوه بر این موارد هزینه خسارت سهم نگهداری (کاهش 11 درصدی)، خالص سایر هزینه‌های بیمه‌ای (کاهش 13 درصدی)، درامد سرمایه‌گذاری از محل ذخایر فنی (افزایش 963 درصدی)، درامد سرمایه‌گذاری از محل سایر منابع (افزایش 855 درصدی) و هزینه‌های اداری و عمومی (کاهش 10 درصدی) موجب شده است سود عملیاتی شرکت 576 درصد افزایش یابد.

سود عملیاتی رازی از یک میلیارد و 923 میلیون تومان در دوره سه ماهه منتهی به خرداد 97 با رشد 576 درصدی به 13 میلیارد تومان در دوره سه ماهه منتهی به خرداد 98 رسیده است.

سود خالص رازی به 10 میلیارد تومان نزدیک شد

بیمه رازی در دوره سه ماهه منتهی به خرداد 98 سود خالص 9 میلیارد و 517 میلیون تومانی شناسایی کرده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد 60 برابری داشته است که به دلیل کاهش هزینه مالی و افزایش سایر درامدهای غیر بیمه‌ای روی داده است. به این ترتیب رازی برای هر سهم سود 48 ریالی شناسایی کرده است که در دوره مشابه سال قبل سود خالص هر سهم یک ریال است.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.
برچسب‌ها