سودسازی قابل توجه «کبافق» در سال 1400

سودسازی قابل توجه «کبافق» در سال 1400
خلاصه اخبار

شرکت معادن بافق در پایان سال مالی 1400 افزایش بیش از هزار درصدی سود خالص را گزارش کرده است.

به گزارش سیگنال به نقل از با اقتصاد

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، معادن بافق در سال مالی 1400 به درآمد عملیاتی 215.3 میلیارد تومان و بهای تمام شده 38.2 میلیارد تومانی رسیده که به ترتیب 1817 و 2188 درصد بیشتر از دوره مشابه در سال 1399 است. سود ناخالص با رقم 177 میلیارد تومان 1752 درصد افزایش داشته و زیان عملیاتی در سال 1399 به سود عملیاتی 147.6 میلیارد تومانی در سال 1400 تبدیل شده است. 

سود خالص رشد 1044 درصدی داشته و برابر 151.5 میلیارد تومان بوده که به ازای هر سهم 124.7 تومان برآورد شده است. اصلی‌ترین دلیل افزایش قابل توجه در تمامی آیتم‌ها رشد 1425 درصدی مقدار فروش در سال مالی 1400 بوده است.