سهم یک درصدی مشارکت در عرضه اولیه، حاکی از وجود اقتصاد مردمی است

سهم یک درصدی مشارکت در عرضه اولیه، حاکی از وجود اقتصاد مردمی است
خلاصه اخبار

افسانه اروجی در گفتگو با پایگاه خبری بازار سرمایه تصریح کرد: «عدد شاخص و تعداد معاملات به وضوح گویای رشد و استقبال از بازار سرمایه است؛ به طوریکه افزایش تعداد معاملات چه در سمت خرید و چه در سمت فروش در کل بازار سرمایه حاکی از افزایش حضور افراد در این بازار است.»

به گزارش سیگنال به نقل از فرابورس ایران، بنابر روال عرضه های اولیه فرابورس که به گفته مسئولان این شرکت تقریبا هر ماه یک عرضه اولیه در حال انجام است، روز گذشته عرضه اولیه با نماد “بجهرم” با استقبال بی سابقه ای برای خرید مواجه شد؛ به طوریکه آمار نشان می دهد حدود یک درصد از جمعیت کل کشور برای مشارکت در این عرضه حضور فعال داشتند.

در این خصوص معاون بازار فرابورس ایران به (سنا) توضیح داد: نکته ای که در عرضه های اولیه رعایت می شود، این است که به هر کد معاملاتی فقط یک سهمیه اختصاص داده می شود، براین مبنا در عرضه اولیه پیشین فرابورس حدود ۶۴۰ هزار شرکت کننده حضور داشت اما در عرضه اولیه اخیر (بجهرم) با توجه به دیدگاهی که نسبت به صنعت این شرکت وجود داشت، تعداد مشارکت کنندگان افزایش قابل ملاحظه ای پیدا کرده، به طوریکه بیش از ۸۱۸ هزار نفر در این عرضه اولیه مشارکت داشتند.

وی در رابطه با کلیت حضور در بازار سرمایه اظهار کرد: عدد شاخص و تعداد معاملات روزانه در کل بازارهای بورس و فرابورس به وضوح گویای رشد و استقبال از بازار سرمایه است؛ به طوریکه افزایش تعداد معاملات چه در سمت خرید و چه در سمت فروش در کل بازار سرمایه شامل بورس و فرابورس حاکی از حضور افراد در این بازار است.

اروجی افزود: فارغ از حرکت مثبت شاخص در روزهای اخیر که نشان از ورود پول جدید به بازار سرمایه است، تعداد معاملات در مجموع بورس و فرابورس (به غیر از عرضه اولیه) از روزی ۳۵۰ هزار به روزی نزدیک به ۵۰۰ هزار معامله رسیده است که خود گویای افزایش مشارکت افراد در بازار است. در این رابطه حتی می‌توان حضور افراد را در هر نماد به تفکیک حقیقی و حقوقی مشاهده کنیم.

این کارشناس بازار سرمایه، سهم بازار سرمایه را در اقتصاد کشور افزایشی و تاثیرگذار تلقی کرد و گفت: بازار سرمایه به دلیل قابلیتی که برای حضور و انجام معاملات افراد به شکل خُرد دارد، می‌تواند به خانه های مردم وارد شود و رشد کنونی این بازار در شرایط حاضر نشان می دهد بازار سرمایه وارد اقتصاد و زندگی عموم جامعه شده است. این موضوع همانطور که اشاره شد در عرضه اولیه روز گذشته و حضور یک درصدی از جمعیت کل کشور در این معاملات کاملا قابل مشاهده است.

اروجی در پایان بیان کرد: رشد بازار سرمایه در کنار بازارهای موازی چون طلا، ارز و مسکن نیز نشان از توسعه و رشد مثبت این بازار دارد، به طوریکه افراد برای ورود نقدینگی شان به بازارسرمایه نسبت به این بازارهای موازی اقبال بیشتری دارند.