سهام بانک ها از روند نزولی فاصله گرفتند

سهام بانک ها از روند نزولی فاصله گرفتند
خلاصه اخبار

این روزها درباره شرایط بانک ها صحبت های زیادی می شود. گزارش های اکثر آن ها توسط کارشناسان و تحلیل گران بررسی می شود تا ببینند که آیا شرایط آن ها تغیری یافته یا خیر؟ برخی از این بررسی ها گواهی می دهد که درآمدهای مشاع بانک ها افزایش یافته است. این بررسی ها که بر روی ١٣ بانک صورت گرفته بیانگر آن است که درآمدهای مشاع بانک ها ٩،۵٨١ میلیارد تومان افزایش یافته و به ٧۴ هزار و ٣٩۴ میلیارد تومان رسیده است. در گفت و گو با یکی از کارشناسان بانکی به بررسی این موضوع پرداخته ایم که رشد درآمدهای مشاع بانک ها به چه معناست و آیا می تواند نشان دهنده چشم انداز بهتری برای صنعت بانکداری در سال آتی باشد؟

به گزارش سیگنال به نقل از عصر بورس، این روزها درباره وضعیت سهام بانک ها پرسش های زیادی مطرح می شود. گزارش های اکثر آن ها توسط کارشناسان و تحلیل گران بررسی می شود تا ببینند که آیا شرایط آن ها تغیری یافته یا خیر؟

برخی از این بررسی ها گواهی می دهد که درآمدهای مشاع بانک ها افزایش یافته است. این بررسی ها که بر روی ۱۳ بانک صورت گرفته بیانگر آن است که درآمدهای مشاع بانک ها ۹،۵۸۱ میلیارد تومان افزایش یافته و به ۷۴ هزار و ۳۹۴ میلیارد تومان رسیده است.

در گفت و گو با یکی از کارشناسان بانکی به بررسی این موضوع پرداخته ایم که رشد درآمدهای مشاع بانک ها به چه معناست؟ آیا می تواند نشان دهنده چشم انداز بهتری برای صنعت بانکداری در سال آتی باشد؟

رشد درآمدهای مشاع هم به نفع سپرده گذاران است و هم به نفع سهام بانک ها

بهاالدین حسینی هاشمی کارشناس صنعت بانکداری درباره این موضوع ابراز داشت: به طور کلی درآمدهای مشاع حاصل فعالیت بانک ها از محل به کارگیری سپرده های سرمایه گذاری است که بانک ها به وکالت از سپرده گذاران به کار می برند. هر قدر درآمدهای مشاع بانک ها افزایش یابد نشان می دهد که علاوه بر این که سپرده های مردم نزد بانک ها افزایش یافته، بانک ها نیز در به کار گیری این سپرده ها دقت و توجه کافی به خرج داده اند.

او تاکید کرد: اما باید توجه داشت که سود مشاع سودی است که به هر میزان حاصل شود بانک ها به میزان ۲٫۵ تا ۳ درصد از آن را به عنوان حق الوکاله برای خود دریافت می کنند و مابقی نسبت به مدت و مبلغ بین سپرده گذاران تقسیم می شود.

وی افزود: با توجه به این که در شرایط کنونی بسیاری از بانک ها با یکدیگر در شرایط رقابتی به سر می برند و سعی دارند سود بیشتری به مشتریان خود پرداخت کنند تا سپرده های بیشتری جذب نمایند معمولا از بخشی از این حق الوکاله خود می گذرند و آن را نیز به سپرده گذاران اختصاص می دهند.

رابطه سودآوری بانک ها با درآمدهای غیرمشاع

این کارشناس صنعت بانکی با تاکید بر این که افزایش درآمدهای مشاع به نوعی کاهش درآمد برای بانک ها و سهامداران آن ها محسوب می شود، گفت: آن چه که به رشد و بهبود سودآوری بانک ها کمک می کند درآمدهای غیرمشاع است. در واقع درآمدهای غیرمشاع ناشی از فعالیت های غیراعتباری و تسهیلاتی و برگرفته از فعالیت های کارمزدی بانک هاست. فعالیت هایی که بانک ها از محل منابع خودشان انجام می دهند. هر قدر که بانک ها ضمانتنامه بیشتری صادر کنند، ال سی خارجی بیشتری باز کنند و حوالجات بیشتری داشته باشند درآمدهای غیرمشاع آن ها افزایش خواهد یافت و منجر به سودآوری بیشتر آن ها خواهد شد.

از حسینی هاشمی در پایان راجع به وضعیت بانک ها در ماه های اخیر پرسیدیم و این که آیا بهبودی در وضعیت آن ها حاصل شده یا خیر؟ او اظهار داشت: در واقع بانک ها به طراوت و رشد و سوددهی بنگاه های اقتصادی و اقتصاد کشور زنده هستند. زیرا بنگاه های اقتصادی مشتریان بانک ها هستند. در نتیجه هر قدر آن ها رونق داشته باشند سود و درآمد بانک ها نیز افزایش خواهد یافت.

وی افزود: با توجه به این که وضعیت اقتصاد کشور همچنان در شرایط رکود تورمی قرار دارد هنوز اتفاق مثبتی در وضعیت بانک ها رخ نداده البته در این مدت وضعیت آن ها تضعیف هم نشده است. بنابراین می توان گفت در ماه های گذشته تغییری در شرایط بانک ها ایجاد نشده است.