سنگین‌ترین صف‌های خرید و فروش در بورس امروز/ کاهش صفوف فروش پایدار نبود

سنگین‌ترین صف‌های خرید و فروش در بورس امروز/ کاهش صفوف فروش پایدار نبود
به گزارش سیگنال به نقل از اقتصاد آنلاین،

اقتصاد آنلاینسارینا امامی؛ در ساعت 9 و30دقیقه بورس امروز جمع صف‌های خرید حدود 432میلیارد تومان و ارزش کل صف‌های فروش پنج هزار و 830میلیارد تومان بوده است، بدین ترتیب خالص سفارشات خریدی که در سیستم معاملات ثبت شده به پنج هزار و 395میلیارد تومان می‌رسد.

تا این ساعت بیشترین عرضه در صفوف فروش «وملی»، «وشهر» و «شپنا» به چشم می‌خورد به طوری که فقط برای سهام وملی 250 میلیارد تومان سفارش فروش وجود دارد. بیشترین تقاضا نیز در صفوف خرید «شاروم»، «ولپارس» و «رافزا» در نوبت انتظار است.

ارزش 10 صف خرید برتر بورس و فرابورس در مجموع 341میلیارد تومان (79درصد کل) و 10 صف فروش برتر هزار و 775میلیارد تومان (30درصد کل) می‌شود، همچنین حجم صف‌های خرید در 10 نماد و حجم صف‌های فروش در 112 نماد بیش از 10 میلیارد تومان بوده است؛ گفتنی است حجم صف کسعدی (کاشی سعدی) به 9درصد کل تعداد سهام آن می‌رسد.

“بانک‌ها و مؤسسات اعتباری” کم اقبال‌ترین صنعت امروز با خالص سفارش فروش 804میلیارد تومان است و پس از آن گروه “خودرو و ساخت قطعات” قرار دارد که برآیند سفارشات فروش آن 638میلیارد تومان می‌شود، از سویی دیگر گروه “رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن” با تقاضای خرید 27میلیارد تومانی همراه است.

این جدول حدود 28درصد از شش هزار 259میلیارد تومانی که در صف خرید یا فروش قرار گرفته‌اند را تشکیل می‌دهد. در مجموع 1791میلیارد تومان سهام خرید و فروش شده که نسبت صف‌ها به آن 349درصد است و با فرض معامله کامل صف‌ها ارزش معاملات به هشت هزار و 50میلیارد تومان خواهد رسید.

4_58098681074428170744_5809868107442817073