سنگین‌ترین صف‌های خرید و فروش امروز در بورس امروز/ صف‌های فروش بر دوش بازار سنگینی می‌کنند

سنگین‌ترین صف‌های خرید و فروش امروز در بورس امروز/ صف‌های فروش بر دوش بازار سنگینی می‌کنند
به گزارش سیگنال به نقل از اقتصاد آنلاین،

اقتصاد آنلاینسهیل بانی؛ در ساعت 9 و 30دقیقه جمع صف‌های خرید حدود 361 میلیارد تومان و ارزش کل صف‌های فروش هشت هزار و 430میلیارد تومان بوده است، بدین ترتیب خالص سفارشات فروشی که در سیستم معاملات ثبت شده به هشت هزار و 64میلیارد تومان می‌رسد.

تا این ساعت بیشترین عرضه در صفوف فروش «شپنا»، «فولاد» و «وآیند» به چشم می‌خورد به طوری که فقط برای سهام پالایش نفت اصفهان، 460میلیارد تومان سفارش فروش وجود دارد. بیشترین تقاضا نیز در صفوف خرید «شاروم»، «ولپارس» و «رافزا» در نوبت انتظار است.

ارزش 10صف خرید برتر بورس و فرابورس در مجموع 267میلیارد تومان (74 درصد کل) و 10صف فروش برتر دو هزار و 730میلیارد تومان (32 درصد کل) می‌شود، همچنین حجم صف‌های خرید در 10نماد و حجم صف‌های فروش در 135نماد بیش از 10میلیارد تومان بوده است؛ گفتنی است حجم صف سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان اردبیل (ثنوسا) به 9درصد کل تعداد سهام آن می‌رسد.

«فراورده‌های نفتی» کم اقبال‌ترین صنعت امروز با خالص سفارش فروش هزار میلیارد تومان است و پس از آن گروه «بانک‌ها و موسسات اعتباری» قرار دارد که برآیند سفارشات فروش آن 970میلیارد تومان می‌شود، از سویی دیگر گروه «سایر واسطه‌گری های مالی» با تقاضای خرید هفت میلیارد تومانی همراه است.

این جدول حدود 31درصد از هشت هزار و 785میلیارد تومانی که در صف خرید یا فروش قرار گرفته‌اند را تشکیل می‌دهد. در مجموع هزار و 200میلیارد تومان سهام خرید و فروش شده که نسبت صف‌ها به آن 726درصد است و با فرض معامله کامل صف‌ها ارزش معاملات به 10هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

نقشه صفوف خرید و فروش سهام 99.08.05صفهای_خرید_و_فروش_بورس_و_فرابورس_99_08_05