سنا در لغو وتوی ترامپ درباره منع فروش تسلیحات به عربستان موفق نشد

سنا در لغو وتوی ترامپ درباره منع فروش تسلیحات به عربستان موفق نشد
خلاصه اخبار

به گزارش سیگنال به نقل از تسنیم، مجلس سنای آمریکا روز دوشنبه نتوانست بر وتوی «دونالد ترامپ» رئیس جمهور این کشور علیه مصوبه کنگره برای مسدود ساختن فروش برخی تسلیحات به عربستان غلبه کند. سنای آمریکا با 45 رای مخالف در برابر 40 رای موافق نتوانست به دوسوم آرای لازم برای لغو وتوی رئیس جمهور […]

به گزارش سیگنال به نقل از تسنیم، مجلس سنای آمریکا روز دوشنبه نتوانست بر وتوی «دونالد ترامپ» رئیس جمهور این کشور علیه مصوبه کنگره برای مسدود ساختن فروش برخی تسلیحات به عربستان غلبه کند.

سنای آمریکا با 45 رای مخالف در برابر 40 رای موافق نتوانست به دوسوم آرای لازم برای لغو وتوی رئیس جمهور دست یابد. پنج نفر از 53 عضو جمهوری خواه کنگره به لغو وتوی ترامپ که از همان حزب است، رای دادند. 15 عضو سنا نیز رای ندادند.

سنا همچنین قرار است روز دوشنبه درباره دو وتوی دیگر ترامپ علیه فروش سلاح به عربستان، امارات و چند کشور دیگر رای گیری کند.