سمت و سوی قیمت ها در سال آینده

سمت و سوی قیمت ها در سال آینده
خلاصه اخبار

تیتر دیروز دنیای اقتصاد در خصوص مناقشه دلاری در تیم اقتصادی دولت، یکی دیگر از پالس های مهمی هست که میتواند در اینده ی نزدیک قیمت ارز و دلار تاثیر مستقیم بگذارد.

به گزارش سیگنال به نقل از معدن 24، داستان بصورت خلاصه این هست که سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی را مکلف کرده تا مالیات بدهد
مالیات سودی که از فروش دلار حاصل از فروش نفت، در بازار داخل دارد
بطور ساده تر
امسال که دلار بودجه حاصل از فروش نفت، ۳۵۰۰ دیده شده بود
وقتی بانک مرکزی این دلارها را با قیمت دلار بازار ازاد یا دلار نیمایی، فروخته است
باید در این سود هنگفتی که می کند، مالیات هم بدهد
اوایل بانک مرکزی بشدت معترض بود و گویا حالا مجبور به اطاعت شده است و این در اطلاعیه کوتاه سایت شان درج شده است
چند نکته از این خبر به زعم من می شود دریافت کرد که خلاصه عرض میکنم:
اول اینکه وقتی چنین موضوعاتی برای امسال و سال اینده مطرح می شود یعنی دولت با کسری بودجه ی قابل توجهی روبرو هست و باید مالیات های جدیدی ببندد تا بخشی از آن کسری ها جبران شود
و برای همین حتی خودزنی هم میکند
دوم اینکه اینجا دو سناریو مطرح است
تحلیل خوش بینانه ی عده ای از این خبر این هست که بانک مرکزی برای تامین مالیات این سود، عرضه های بیشتری در روزهای پایانی سال انجام می دهد که این یعنی با کاهش دلار در روزهای پایانی سال طرف خواهیم بود
سناریوی بدبینانه این هست که بانک برای تامین رقم مربوطه، اقدام به مدیریت افزایشی بازار – هم بازار ازاد و هم دلار نیما – خواهد کرد تا از مابه التفاوت های جدید ایجاد شده ، رقم مربوط به سازمام برنامه و بودجه را تامین کند
پس یک اهرم قوی برای افزایش قیمت ها ایجاد خواهد شد