ستران 34 تومان سود به ازای هر سهم در نیمه نخست سال شناسایی کرد

ستران 34 تومان سود به ازای هر سهم در نیمه نخست سال شناسایی کرد
به گزارش سیگنال به نقل از با اقتصاد،

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، ستران در گزارش عملکرد خود سود غیرعملیاتی به ازای هر سهم را در 6 ماه نخست سال  347 ریالی و در 3 ماهه  222 ریال سوداعلام کرده است. . در 3 ماهه 177 میلیارد ریال سود عملیاتی و 388 میلیارد ریال سود خالص دارد  

در 6 ماهه  سود عملیاتی 477 و سود خالص 607 میلیارد ریال و  سود غیر عملیاتی حدود  420 میلیارد ریال بوده است