ساز و کار همزاد ایرانی INSTEX ثبت می‌شود

ساز و کار همزاد ایرانی INSTEX ثبت می‌شود
خلاصه اخبار

رئیس‌کل بانک مرکزی سازوکار همزاد ایرانی INSTEX را اعلام کرد. سازوکار ویژه تامین مالی و تجارت (STFI) در قالب شرکتی است که بانک‌ها و بانک مرکزی سهامدار آن هستند.

به گزارش سیگنال به نقل از دنیای اقتصاد ، دکتر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد ساز وکار متناسب با کانال معرفی شده از طرف سه کشور اروپایی با نام سازوکار ویژه تامین مالی و تجارت (STFI) به‌زودی در تهران ثبت می‌شود. رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد ثبت این شرکت به هیچ وجه به معنای معطل شدن ایران برای عملیاتی شدن سازوکار اروپا نیست و ما استراتژی اتخاذشده خود را برای نحوه تامین مالی و تجارت کشور در شرایط تحریم از روش‌ها و طرق ویژه‌ای که طراحی کرده‌ایم؛ به‌خصوص ازطریق همسایگان و سایر شرکای تجاری ادامه می‌دهیم. همتی تاکید کرد با مذاکراتی که همکاران من هفته گذشته با نمایندگان سه کشور اروپایی ومدیر INSTEX در بانک مرکزی در تهران داشتند، توضیحات کامل درمورد سازوکار ایرانی متناسب با سازوکار اروپایی داده‌اند و ما منتظر اقدامات عملی از طرف اروپا هستیم.