زیرمجموعه “خبهمن” مجوز افزایش قیمت 60 تا 103 درصدی گرفت/ نرخ 11 محصول

زیرمجموعه “خبهمن” مجوز افزایش قیمت 60 تا 103 درصدی گرفت/ نرخ 11 محصول
خلاصه اخبار

بهمن دیزل درخصوص دریافت مجوز تغییر قیمت 60 تا 103 درصدی 11 محصول از سازمان حمایت دست به شفاف سازی زد.

به گزارش سیگنال به نقل از بورس پرس، شرکت بهمن دیزل که با سرمایه 100 میلیارد تومانی در فرابورس حضور دارد با اعلام دریافت مجوز تغییر قیمت 60 تا 103 درصدی 11 محصول از سازمان حمایت، دست به شفاف سازی زد و با توقف نماد روبرو شد.
بر این اساس،”خدیزل” در 26 دی ماه مجوز تغییر بیش از 10 درصدی در نرخ فروش محصولات را از سازمان حمایت اخذ و از یک بهمن اعمال کرده است.